Bent u bij de ledenvergadering?

Bent u bij de ledenvergadering?

Raadsleden die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 november in Drachten (gemeente Smallingerland). De najaars-ALV vindt afwisselend plaats in een van de twaalf provincies. Dit jaar is Fryslan aan de beurt. 

Twee keer per jaar houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een algemene ledenvergadering (ALV). De ALV stelt de jaarplannen en de begroting vast. Binnenkort is de volgende ALV: voorafgaand aan de Raadsacademie in Drachten op zaterdag 20 november 2021.

De ALV is hét moment waarop u als raadslid en lid van de vereniging mede kunt bepalen waar de prioriteiten voor de vereniging komen te liggen in 2022. Daarnaast is het de ideale gelegenheid om kennis te maken met de bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Agenda

De ALV begint zaterdag 20 november om 9.30 uur in het gemeentehuis van Drachten. Alle raadsleden zijn welkom, maar alleen leden van de vereniging hebben stemrecht. U kunt zich ook ter plekke inschrijven of zich aanmelden via het inschrijfformulier op onze website. 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda ALV
  3. Vaststellen verslag ALV 5 juni 2021
  4. Benoeming algemeen bestuurslid Piet Reitsma 
  5. Vaststellen jaarprogramma 2022
  6. Vaststellen conceptbegroting 2022 
  7. Rondvraag en sluiting

Stukken

De stukken voor de ALV zijn twee weken van tevoren op te vragen door een e-mail te sturen naar info@raadsleden.nl

Bereikbaarheid

Drachten heeft geen rechtstreekse treinverbinding. Wanneer u met het openbaar vervoer komt, dient u daar rekening mee te houden en gebruik te maken met de busdiensten vanaf station Heerenveen of station Groningen.