Beschikbaarheid accountants blijft een zorgpunt

Beschikbaarheid accountants blijft een zorgpunt

Gemeenten maken zich voor de toekomst zorgen over het vinden van een accountant voor controle van de gemeentelijke jaarrekening. Dit blijkt uit een recente enquête van de VNG naar beschikbaarheid van accountants. 

De gemeenteraad is de opdrachtgever van de accountant. Dit is een grote verantwoordelijkheid voor de raad, omdat dit voortvloeit uit de wettelijke verplichting voor gemeenten om de jaarrekening te laten controleren door een accountant.

Uit het onderzoek van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) blijkt dat van de 192 gemeenten die hebben gereageerd, 23% aangeeft zich zorgen te maken. De enquêteresultaten (pdf) ondersteunen verder de actualiteit van de signalen over de terugtred van de grote accountantskantoren.

Enquête

Het betreft een korte enquête die in het voorjaar 2018 is uitgevoerd en focust zich op de:

  • accountant voor controlejaar 2017
  • contracten met accountants voor controlejaar 2018
  • zorgpunten van gemeenten.

De enquête is een vervolg op een eerdere enquête die vorig jaar is uitgevoerd. 

Bijeenkomsten voor raadsleden

Om als raadslid goed op de hoogte te zijn van wat de verantwoordelijkheid van de raad is in het opdrachtgeverschap van de accountant, kunt u dit najaar naar één van de acht bijeenkomsten komen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Hier staat de vraag centraal hoe de raad invulling kan geven aan het opdrachtgeverschap.