Besparingscalculator laat zien hoe de raad geld kan besparen

Besparingscalculator laat zien hoe de raad geld kan besparen

De gemeenteraad let altijd op de centen. Een instrument dat daarbij kan helpen is de besparingscalculator. Deze geeft aan gemeenteraden aan hoe geld bespaard kan worden door papierloos te vergaderen. De calculator brengt in beeld hoe de kosten van papier- en personeel verlaagd kunnen worden. 

Wie meer wil weten over de besparingscalculator kan terecht op de vernieuwde website van NotuBiz. De site van de digitale serviceverlener voor vergaderen biedt ook de mogelijkheid om live-uitzendingen van gemeenteraadsvergaderingen te bekijken. Op een overzichtskaart is te zien welke raadsvergaderingen live in de uitzending  zijn. Door er op te klikken, kun je de raadsvergadering volgen op computer, tablet en/of telefoon. NotuBiz verzorgt de live-uitzendingen van de vergaderingen van 250 gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen. 

Kennispartner NotuBiz

NotuBiz is kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De kennispartnerrelatie is er op gericht dat gemeenteraden en raadsleden goed en effectief worden ondersteund in hun werkzaamheden.