Bestuurlijke bustour Slim Samenwerken ‘Langs vier decentralisaties jeugdzorg’

Een dag lang voorbeelden bezoeken, ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen. Dat is de formule van de bestuurlijke bustours van het ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken. Samen met u willen we deze reis voortzetten rond het thema ‘decentralisatie van de jeugdzorg’ door een aantal inspirerende samenwerkende gemeenten aan te doen.

Elke gemeente is inmiddels bezig de decentralisatie van de jeugdzorg voor te bereiden. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten. Welke vragen doen zich daar bij voor? Doen we alles samen of blijft een deel bij de eigen gemeente? Hoe kunnen we tegelijkertijd de jeugdzorg anders inrichten en meer preventief bezig zijn? Wat gaat de formule één gezin, één plan, één begeleider betekenen voor uw organisatie? Deze vragen komen bij deze bustour aan de orde.

Wanneer en voor wie?

Woensdag 19 september van 09.30 - 17.00 uur.

Locaties: Stationsplein te Deventer, via Olst-Wijhe naar Hellendoorn,
waar een delegatie uit Enschede ons zal bezoeken. De bus zal vanuit Hellendoorn weer naar het startpunt rijden.

Deze bustour is bedoeld voor wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen.

Onderwerpen

  • Gemeente Deventer: de 4 D’s: kruisbestuiving tussen verschillende taakvelden
  • Gemeente Olst-Wijhe: samenwerking als de jeugd zich niet aan regiogrenzen houdt
  • Gemeente Hellendoorn: samenwerking grote stad en kleinere randgemeenten en hoe pakken we de opgaven op het gebied van Jeugdreclassering en Jeugdbescherming op?
  • Gemeente Enschede: werken met wijkteams

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door te mailen naar slimsamenwerken@vng.nl Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wanneer u zich aanmeldt voor deze bustour kunt u zich nog tot 14 september kosteloos afmelden
daarna wordt 50 euro in rekening gebracht. De organisatie van deze bustour is in handen van het project Slim Samenwerken (VNG).