Bestuursleden en voorzitter gezocht voor Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Bestuursleden en voorzitter gezocht voor Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

De nieuwe raadsperiode betekent dat het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wordt vernieuwd. Raadsleden die zich willen inzetten voor een sterke raad die ertoe doet en dat willen doen in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn van harte uitgenodigd om zich te kandideren voor een plaats in het bestuur.

In het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn posten vacant als algemeen en dagelijks bestuurslid en voor de post van voorzitter. De huidige voorzitter, Bahreddine Belhaj, is namelijk in de nieuwe raadsperiode geen raadslid meer. Enkele andere bestuursleden zijn herkozen als raadslid maar – mede door het proces van coalitie- en collegevorming – is onduidelijk of zij zich opnieuw kandideren voor een nieuwe periode als bestuurslid.

Ledenvergadering

Leden van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden worden benoemd door de ledenvergadering, gepland op 11 juni 2022, voor een periode van vier jaar. De voorzitter wordt door de dezelfde algemene ledenvergadering in functie gekozen. De leden van het bestuur kiezen de overige leden van het dagelijks bestuur, waaronder vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

Kandidaatstelling

Raadsleden met belangstelling voor een lidmaatschap als bestuurslid of voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kunnen zich kandidaat stellen door het insturen van een cv en motivatie per mail aan info@raadsleden.nl onder vermelding vacature bestuurslid dan wel vacature voorzitter. Leden met belangstelling voor bestuurs- of voorzittersfunctie en die meer willen weten over de procedure kunnen contact opnemen met Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Meer informatie

Profielschets bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Profielschets voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden