Beter de markt op dan op Twitter inwoners ontmoeten

Beter de markt op dan op Twitter inwoners ontmoeten

"Leuk, maar verwacht er niet te veel van”, is de spoiler van dr. Kristof Jacobs bij zijn onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenteraadsleden. En dat doet hij op Twitter, het medium dat relatief veel wordt gebruikt door burgers en professionals tussen de dertig en vijftig.

Jacobs is universitair hoofddocent Politicologie aan de Radboud Universiteit en blogger op het politicologenplatform StukRoodVlees. Hij twijfelt of Twitter en andere sociale media sterk bijdragen aan het uitdragen van de eigen boodschap, vertelt hij aan Logeion, de beroepsvereniging van communicatieprofessionals. Kiezers zijn lang niet altijd actief op Twitter. Voor lokale politici zijn vooral de inwoners die op hen kunnen stemmen relevant. Betere manieren om in verbinding te komen met inwoners volgens hem: “De straat opgaan, op de markt in gesprek gaan met burgers. Voor landelijke politici ligt dit anders; hun kiezers zitten door het hele land."

Vies gezicht bij Facebook

Geen energie meer steken dan in sociale media? Dat zegt Jacobs ook weer niet. Gemeenteraadsleden en andere lokale politieke ambtsdragers laten dan een kans liggen, houdt Jacobs hen voor. Het gaat erom per doelgroep wel het juiste platform te kiezen, zegt hij. Vergeleken met de ‘oude media’, radio, tv en kranten, bieden sociale media goede mogelijkheden om de boodschap gericht naar een specifieke groepen inwoners te sturen. Zo trekken jongeren tegenwoordig bijna een vies gezicht bij Facebook. Zij zijn uitgeweken naar Instagram en TikTok. Senioren zijn juist wel actief op Facebook. Twitter blijkt wel een goede manier om journalisten te bereiken. Zij pikken vaak nieuwtjes en uitspraken op van dit medium, “een nieuwe manier om de oude media te gebruiken”, aldus de politicoloog.

Een beetje controverse

De professionaliteit waarmee gemeenteraadsleden sociale media gebruiken, laat lokaal nogal te wensen over, viel de wetenschapper op. Wazige profielfoto’s, in het ergste geval soms een ‘ei’ en helemaal geen profielfoto. Of accounts waar niks op gebeurt, behalve misschien tijdens de verkiezingscampagne. Lokale politici worden volgens de wetenschapper vaak pas wakker tijdens de verkiezingscampagne.

Een beetje controverse zaaien, passend bij het partijgeluid, kan volgens hem geen kwaad. Dat soort posts wordt vaker en beter bekeken. Humor kan ook goed werken. “Alleen zijn politici meestal niet zo heel erg grappig”, is de bevinding van de politicoloog.