Bevattelijk voor ondermijning: wijzende vingers naar raadsleden

Bevattelijk voor ondermijning: wijzende vingers naar raadsleden

DEN HAAG - Raadsleden worden in verhouding met burgemeesters veel minder bedreigd. Raadsleden worden echter door ambtenaren, wethouders en burgemeesters beschouwd als de politieke ambtsdragers die het meest bevattelijk zijn voor ondermijning: bijna twee keer zo veel als wethouders en zes keer zo veel als burgemeesters, zo blijkt uit onderzoek van Pro Facto.

 Beïnvloeding van de politiek hoort bij de democratie. Goede raadsleden en bestuurders staan open voor input in elke fase van het beleidsproces. Inspraakavonden, petities of flyeracties zijn de middelen die hier meestal voor worden ingezet. Het is echter een ander verhaal wanneer deze beïnvloeding de weg kiest van bedreiging, omkoping of infiltratie.

 Georganiseerde criminaliteit

Criminelen proberen het beleid naar hun hand te zetten met oneigenlijke middelen, blijkt uit onderzoek van Pro Facto in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wanneer een crimineel een vergunning nodig heeft voor een pand om drugs te fabriceren of te verhandelen, is een helpende hand vanuit het gemeentehuis gewenst. Door op oneigenlijke wijze druk te zetten op publieke functionarissen kan deze vergunning makkelijker verkregen worden.

 Gemeenteraadsleden vatbaar?

Van de gemeenteraadsleden geeft 8% aan ooit bedreigd te zijn. Van alle onderzochte ambten scoren de burgemeesters (24%), de wethouders (11%) en de ambtenaren openbare orde en veiligheid (12%) hoger. Wanneer echter aan dezelfde groep de vraag wordt gesteld welke groep zij denken dat het meest vatbaar is voor infiltratie, scoren de gemeenteraadsleden met afstand het hoogste. 39% denkt dat raadsleden hier vatbaar voor zijn. Wethouders volgen op de tweede plaats met 22% en 6% van de respondenten denkt dat het burgemeestersambt vatbaar is voor infiltratie.

 Wat te doen bij bedreiging?

Als raadslid bedreigd of geïntimideerd worden kan een grote impact hebben. Op 27 oktober organiseert Raadslid.Nu voor raadsleden een bijeenkomst over ondermijning, agressie, intimidatie en integriteit. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link. Daarnaast heeft Raadslid.Nu een stappenplan gepubliceerd wat u als raadslid kunt doen als u te maken krijgt met agressie en geweld.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 9 oktober 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!