Bewindslieden op Raadsledencongres Zwolle

Bewindslieden op Raadsledencongres Zwolle

Drie bewindslieden hebben hun komst toegezegd naar het Raadsledencongres dat op 20 september in Zwolle wordt gehouden. Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, en de staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komen naar het Raadsledencongres.

Het Raadsledencongres staat in het teken van de nieuwe taken die gemeenten per 1 januari a.s. krijgen voor jeugdzorg, werk en participatie. Voor gemeenten is de uitvoering van deze nieuwe taken de grote klus die in deze raadsperiode geklaard moet worden. Raadsleden hebben via de gemeenteraad een eigen rol daarbij te spelen, in kaderstelling, het vertegenwoordigen van de belangen van de samenleving en door controle.

In gesprek met

Tijdens het Raadsledencongres krijgen raadsleden de gelegenheid alle vragen te stellen over wat de decentralisaties van taken betekent voor hun gemeenten en voor de rol van de gemeenteraad. In het middagprogramma is daarvoor een speciaal gedeelte in het programma ingeruimd voor het stellen van vragen en gesprek met de bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor deze overdracht van taken, minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Er worden ook workshops gehouden door kennispartners van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries. De workshops zijn er op gericht dat raadsleden meer en beter inzicht krijgen in hun rol bij en kennis over de decentralisaties.

Voor het programma, het intekenen op de workshops en het aanmelden als deelnemer klik hier.