Bezuinigen op fractieondersteuning niet wenselijk

Bezuinigen op fractieondersteuning niet wenselijk

De raad kan vanwege bezuinigingen besluiten om fractievergoedingen te verlagen. Maar de vraag is of je dat moet willen. Bij de besluitvorming over bezuinigingen is het juist belangrijk dat de raad over voldoende ondersteuning beschikt. 

Voor meer ondersteuning van de raad is juist alle reden omdat gemeenteraden door overheveling van taken meer werkzaamheden en taken krijgen, aldus voorzitter volgens Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Verenging voor Raadsleden.
Steeds meer taken en tegelijkertijd budgetten voor ondersteuning, bijvoorbeeld  voor  fracties, te verlagen, wringt. ‘Er gaat dan ergens iets onder lijden. Wanneer is de bodem bereikt?’ De focus op ondersteuning, bijvoorbeeld via fractiebudget, budgetten voor opleiding en ondersteuning van raadsleden, of het versterken van de griffie, draagt bij aan de kwaliteit van goede besluitvorming.

Oormerken 

Om raadswerk goed te kunnen uitvoeren is oormerken van de ondersteuning wenselijk, aldus voorzitter Bahreddine Belhaj. 'De ondersteuning van de raad moet geen politiek item zijn. Als je het oormerkt, is de politiek eruit. Maar dat moet je landelijk bepalen, anders blijven die discussies.’
De Burger Partij Amersfoort (BPA) pleit naar aanleiding van de discussie over bezuinigen op de fractieondersteuning van de Amersfoortse raad voor een ondergrens die mee schaalt met de omvang van de gemeente en de fractie en wordt geïndexeerd naar de verbreding van de taakstelling. Voorzitter Bahreddine Belhaj is het hiermee eens mits het gaat om ondersteuning in de brede zin van het woord. 

Luxe of bijzaak

De Raad voor het Openbaar Bestuur bepleitte in zijn recente rapport Goede ondersteuning, sterke democratie dat ondersteuning van de gemeenteraad geen luxe of bijzaak is. Huri Sahin, raadslid Raad voor het Openbaar Bestuur, verwoordde dat bij de presentatie van het rapport krachtig: ‘Daar moet je wat voor over hebben, want goed openbaar bestuur is niet gratis.’ 

Amersfoort

In Amersfoort heeft het gemeentebestuur in november besloten om de fractievergoedingen met tien procent te verlagen. Volgens CDA-fractievoorzitter Micheline Paffen-Zeenni is in 2019 de fractievergoeding niet altijd opgemaakt, bij andere partijen ook niet. De lokale partij BPA is ertegen, omdat dit invloed heeft op hun controlerende taak. De BPA vindt dat het juist nu nodig is om de fractiebudgetten te verhogen. De kwaliteit van de lokale democratie wordt bepaald door de wijze waarop de meerderheid ruimte geeft aan de minderheid.
Bahreddine Belhaj: ‘Je hebt vaak een aantal partijen met meerdere zetels. Die weten het dan nog net te bolwerken, maar met de versplintering, komen er steeds meer partijen. Dan is het echt geen doen.’ 

Meer informatie

-Artikel Kort niet op fractievergoedingen van het Binnenlands Bestuur.
-Video Toelichting op advies Goede ondersteuning, sterke democratie van de Raad voor het Openbaar Bestuur.