Bijeenkomsten: ‘Effectief omgaan met incidenten’

DEN HAAG - Raadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol als zich incidenten voordoen waarbij publieke onrust ontstaat zoals in het sociaal domein, rond immigratie, in het fysieke domein of op andere vlakken met een grote impact in de samenleving. Om raadsleden te ondersteunen en hun positie te verstevigen tijdens incidenten worden zij uitgenodigd deel te nemen aan simulatiebijeenkomsten ‘Effectief omgaan met incidenten’.

De simulatiebijeenkomsten ‘Effectief omgaan met incidenten’ worden georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de VNG, Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers. In deze bijeenkomsten wordt geoefend met fictieve maar levensechte incidenten. Centraal staat hoe raad en raadslid acteren in reactie op het incident, zowel tijdens de fase waarin het incident zich voordoet als na afloop daarvan.

Actieplan Versterking positie raadsleden
De bijeenkomsten ‘Effectief omgaan met incidenten’ maken onderdeel uit van het ‘Actieplan Versterking positie raadsleden’ dat is opgesteld om de positie van raadsleden te versterken en is uitgewerkt in de vorm van verschillende bijeenkomsten. Het aanbod (20 bijeenkomsten) is beschikbaar van november 2016 tot eind 2017.
Over hoe raadsleden omgaan met incidenten en calamiteiten heeft Raadslid.Nu in 2015 een rapport uitgebracht met de ervaringen in Almelo, Amersfoort, Amstelveen, Culemborg en Goes. Zie: Calamiteiten in het sociale domein.

Adviseurs in veranderingen
De simulatiebijeenkomsten worden in overleg met de deelnemende gemeente(n) voorbereid en begeleid door adviseurs van het bureau WagenaarHoes. WagernaarHoes ondersteunt bedrijven en overheden bij complexe organisatieveranderingen en vraagstukken op het gebied van strategievorming, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Meer informatie
Raden of raadsleden die een bijeenkomst over effectief omgaan met incidenten willen houden in hun gemeente of regio kunnen daarover informatie opvragen rechtstreeks of via hun griffier bij Alinda van Bruggen van WagenaarHoes door een mail te sturen naar alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl. Meer informatie over de simulatiebijeenkomsten ‘Effectief omgaan met incidenten’ vindt u hier.
 
Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 24 november 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn).

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier