Bijna 1 op 10 raden heeft geen invloed op samenwerkingsverbanden

Bijna 1 op 10 raden heeft geen invloed op samenwerkingsverbanden

DEN HAAG - Van de gemeenteraden ervaart 8,7 procent geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen bij intergemeentelijke samenwerking, terwijl de samenwerking ook niet bijdraagt aan het realiseren van lokale doelen. Dit schrijft waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport ‘Wisselwerking’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Uit het onderzoek ‘effecten van regionaal bestuur voor gemeenten’ dat de Universiteit Twente heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt bovendien dat bij 18,6 procent van de gemeenten sprake is van minder invloed door raden, maar de effecten van samenwerking worden daarbij wel positief gewaardeerd. Bij 22,7 procent van de gemeenten hebben gemeenteraden wel invloed op samenwerking, maar daar draagt samenwerking niet bij aan het behalen van lokale doelen. Bij de overige 50 procent van de gemeenten zorgt samenwerking voor een aanvulling. Gemeenteraden hebben dan invloed (ervaren) op wat er in samenwerkingsverbanden gebeuren en daar draagt samenwerking ook bij aan het realiseren van de doelen.

Blijvende aandacht voor samenwerkingsverbanden
Minister Blok schrijft in de brief aan de Kamer dat er blijvende aandacht nodig is voor de legitimiteit van samenwerkingsverbanden en dat het een zorg blijft dat er het gevoel is dat sommige raden of raadsleden te weinig betrokken zijn bij samenwerkingsverbanden. Volgens Blok kunnen de scores uit het onderzoek op legitimiteit en effectiviteit in positieve en negatieve zin behoorlijk afwijken van het gemiddelde. Hoewel het algemene beeld over de effectiviteit en legitimiteit in dit onderzoek vrij positief naar voren komt, is volgens Blok daarmee niet gezegd dat er geen acties nodig zijn.

Ondersteuning raadsleden
De minister schrijft dat hij de handreiking ‘Grip op regionale samenwerking’ heeft uitgebracht met de Vereniging van Griffiers, die concrete handelingsperspectieven biedt aan raadsleden. Klik hier voor de acht gouden lessen uit de handreiking voor meer greep en invloed op regionale samenwerking.
Daarnaast geeft de minister aan onder meer Raadslid.Nu te ondersteunen bij opleiding en scholing. Raadslid.Nu organiseert in het najaar een drietal Raadsacademies in Assen, Roermond en Rotterdam die in het teken staan van kennisoverdracht, professionalisering en scholing van raadsleden. Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden voor de Raadsacademie.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 4 augustus 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!