Bijna 300 raadsleden naar VNG-Jaarcongres

Bijna 300 raadsleden naar VNG-Jaarcongres

DEN HAAG – Bijna 300 van de bijna 9.000 raadsleden hebben zich aangemeld voor het VNG Jaarcongres. Dit congres vindt komende week plaats in Haarlemmermeer.  Ruim 2600 burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen nemen dit jaar deel aan het VNG Jaarcongres. 

Begin deze week hadden 299 raadsleden zich ingeschreven als deelnemer van het VNG Jaarcongres. De grote vraag bij de deelname van raadsleden aan het VNG Jaarcongres is of zij als onderdeel van de gemeentelijke delegatie deelnemen of als zelfstandig congresganger en of zij daarmee op eigen kosten of op gemeentelijke kosten worden afgevaardigd. Raadslid.Nu heeft daarom afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid van budget voor raadsleden om deel te nemen aan het VNG Jaarcongres.  In 35 procent van de gemeenten is er budget gereserveerd voor deelname aan het VNG-congres. Een kleine 3 procent van de ondervraagden geeft aan niet op de hoogte te zijn van het feit of de gemeente over een budget voor deelname aan het VNG-congres beschikt.  Uit de toelichting blijkt dat dergelijke kosten vaak zijn opgenomen in een algemene post op de begroting of in een post voor studiekosten.

VNG-Jaarcongres

Veelal wordt budget gereserveerd voor deelname aan het VNG-congres binnen een algemene post, zo blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door Overheid in Nederland. ‘Er is een budget voor cursussen, congressen etc., daar kan dit ook onder vallen,’ zo geeft een deelnemer aan het onderzoek aan. Een ander laat blijken dat er geen specifieke post voor gereserveerd is, maar dat er wel ruimte is binnen een algemeen budget ‘overige diensten’. 

Hoge kosten VNG-Jaarcongres

De hoogte van de prijs van deelname aan het congres is vaak een reden om geen budget te reserveren. Een deelnemer aan het onderzoek zegt hierover: ‘Het VNG-congres is behoorlijk duur. Als alle fracties er een raadslid naartoe laten gaan en alle overige zaken, dan past dit niet binnen het budget’. In een andere gemeente werd deelname aan het VNG-congres in verband met de prijs zelfs sterk afgeraden: ‘Het is het belastinggeld niet waard, het bedrag was absurd’.

Gemeenten hebben de jarenlange gewoonte om vooral leden van het college, burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen, als afvaardiging naar het jaarcongres van de VNG te sturen. Raadsleden als lid van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, de gemeenteraad, maken in de meeste gemeenten geen vanzelfsprekend onderdeel uit van de delegatie naar het VNG Jaarcongres. 

Project Zelfstandig Raadsbudget
Raadslid.Nu heeft het onderzoek over het “Zelfstandig Raadsbudget” uitgevoerd om zo een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de raad over de eigen rol en positie en over het belang van ondersteuning en opleiding voor de raad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De commissie openbaar bestuur van de Vereniging van Griffiers heeft meegewerkt aan het opstellen van de vragen en de resultaten van de enquête zijn met deze commissie besproken. De verantwoordelijkheid voor de resultaten en het onderzoek berust bij Raadslid.Nu. Klik hier om het volledige rapport te lezen.

In het kader van het project ‘Zelfstandig Raadsbudget’ verschenen eerder de volgende berichten:
-Kwart van de gemeenten zonder zelfstandig raadsbudget.
-Geen budget voor deelname van raadsleden aan VNG-congres.

-Rekenkamerbudget bij kwart van gemeenten onder bestuurskosten weggestopt

Deelcongres regionale samenwerking

Raadslid.Nu organiseert, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, het deelcongres ‘David Livingstone in regionale samenwerking’.  U kunt zich nog aanmelden voor dit deelcongres via deze link.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2 juni 2016 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn. 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. 

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!