Bijna de helft inwoners tevreden over raadsleden

Bijna de helft inwoners tevreden over raadsleden

Bijna de helft (48 procent) van de inwoners is tevreden over gemeenteraadsleden. Dat blijkt uit het Lokaal Kiezersonderzoek 2022. Veel inwoners weten niet wat raadsleden doen en dit geeft aan dat er veel onbekendheid heerst over het gemeentebestuur.

Gemeenteraadsleden worden gezien als belangrijkste democratische schakel tussen inwoner en gemeentebestuur. Voor de staat van de lokale democratie is de bekendheid van gemeenteraadsleden van belang, blijkt uit het Lokaal Kiezersonderzoek 2022.

Tevredenheid

Meer dan de helft van de inwoners geeft een positief oordeel over raadsleden. Inwoners blijken meer vertrouwen te hebben in instellingen en personen in het gemeentebestuur dan van de nationale overheid of de Europese Unie. Volgens de onderzoekers kan er geen stevige conclusie gegeven worden omdat een oordeel gebaseerd kan zijn op een enkele indruk die iemand heeft opgedaan in bijvoorbeeld de lokale media. Het gemiddelde cijfer voor raadsleden als volksvertegenwoordiger is een 5,5, blijkt uit het Lokaal Kiezersonderzoek 2022.

Onbekendheid

Bijna de helft van de inwoners weet niet wat ze vinden van de rol die raadsleden als volksvertegenwoordiger hebben. Dat inwoners niet weten wat lokale vertegenwoordigers doen, onderstreept de onbekendheid van het gemeentebestuur onder de bevolking. Vrouwen, jongeren, mensen met een lager inkomen en inwoners van grote gemeenten weten meer dan gemiddeld niet wat ze van raadsleden vinden. Hierbij geven inwoners aan dat de gemeenteraad niet zichtbaar is, het te weinig volgen en niet weten wie de gemeenteraadsleden zijn en wat ze doen. Ondanks dat het gemeentebestuur het dichtst bij inwoners actief is, zijn er heel wat inwoners die het onvoldoende kennen om er een oordeel over te vellen.

Meer informatie

Het Lokaal Kiezersonderzoek 2022 is hier te vinden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het belangrijk dat de raad gezag heeft. Daarvoor is het belangrijk dat de raad door iedereen, jong, vrouw en migrant, ook als raad wordt gezien. Klik hier voor meer informatie wat er nodig is om de raad en het raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken voor grotere groepen inwoners.

Dit is het derde bericht over de uitkomsten van het Lokaal Kiezersonderzoek 2022. Eerdere afleveringen waren:

Een zesde deel van inwoners wil raadslid worden, klik hier.

Merendeel burgers hecht waarde aan politieke inspraak, klik hier.