Bijna kwart raadsleden: raad buitenspel bij vluchtelingenopvang

Bijna kwart raadsleden: raad buitenspel bij vluchtelingenopvang

De gemeenteraad staat buitenspel bij het kiezen van locaties voor de opvang van vluchtelingen. Een kwart van de raadsleden vindt dat het college van Burgemeester en Wethouders de eigen gemeenteraad niet betrekt bij de locatiekeuze voor de opvang van vluchtelingen.

⇒ Download

Dit blijkt uit een enquête onder ruim 2.500 raadsleden die door Overheid in Nederland is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Aanleiding voor het onderzoek zijn de discussies in de afgelopen maanden over de opvang van vluchtelingen. Het onderzoek richtte zich op het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden. De vragen uit het onderzoek 'Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen' zijn ingevuld door 2.593 raadsleden, dat is 31,1 procent van alle raadsleden.

Bijna een kwart van de raadsleden (22 procent) heeft te maken met een AZC (Asielzoekerscentrum) en 8 procent met een centrale opvanglocatie. Van de raadsleden zegt 43 procent dat de gemeenteraad volledig is betrokken door het college bij het soort opvang. Daarentegen zegt van de raadsleden 30 procent dat de raad slechts gedeeltelijk is betrokken en 18 procent dat de raad niet door het college betrokken is bij de keuze van het soort van opvang, en dus veelal te laat wordt geïnformeerd.

Raadsleden over buitenspel zetten van de raad

Raadsleden geven in het onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ook aan hoe zij over het te laat of niet betrekken van de raad bij de vluchtelingenopvang door het college oordelen:

  • “De burgemeester vond dat ze niet hoefde te overleggen omdat het de raad niet aanging.”
  • “Van enige vorm van overleg is nooit sprake geweest. Het was gewoon een voldongen feit”
  • “De media wisten het eerder”
  • “De burgemeester gaf aan dat er een aantal opties was, maar dat is niet aan de raad voorgelegd”
  • “Toen in december crisisopvang werd georganiseerd is de raad hier niet bij betrokken”

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft afgelopen najaar colleges van burgemeester en wethouders opgeroepen om juist – voor het vergroten van het draagvlak onder de inwoners voor de opvang van vluchtelingen – de gemeenteraad te betrekken bij de keuze en soort van opvanglocatie, zie betrek raad meer bij asielopvang.  

Veiligheidsgevoel inwoners

Een kwart van de raadsleden vindt dat de burgers in hun gemeente zich sinds afgelopen zomer onveiliger voelen. Een zesde deel van de raadsleden is er niet in geslaagd om dat gegroeide onveiligheidsgevoel van de inwoners bij de uiteindelijke keuzes voor de opvang van vluchtelingen te laten meewegen.

Veiligheid in Roerige Tijden

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met kennispartner het CCV voor raadsleden en burgemeesters over het onderwerp Veiligheid in Roerige Tijden.