Bindend lokaal correctief referendum van de baan

Bindend lokaal correctief referendum van de baan

Er komt geen bindend correctief referendum waardoor burgers een besluit van het parlement of de gemeenteraad achteraf kunnen verwerpen. Het CDA is tegen en daarmee is er onvoldoende steun voor in de Tweede Kamer.

Nog voor het initiatiefvoorstel voor een correctief referendum van Renkse Leijten (SP) in stemming wordt gebracht is er onvoldoende steun voor en heeft ze het voorstel ingetrokken. Eerder had ze het voorstel in tweeën gesplitst: een wetsvoorstel voor invoering op landelijk niveau en een op lokaal niveau. Voor dat laatste leek er wel voldoende steun te zijn. Het CDA leek in eerste instantie voorstander te zijn, maar komt daar nu op terug. Daardoor is er nu ook geen voldoende steun voor invoering van referenda over besluiten van de gemeenteraad, de provincie of het waterschap.

Vooraf meepraten

“Een referendum zorgt voor polarisatie’’, zegt CDA-Kamerlid Inge van Dijk. De partij wil liever burgers vooraf meer laten meepraten over het beleid door de instelling van zogeheten burgerraden. ,,Over een correctief referendum in gemeenten, provincies en waterschappen, ben ik de afgelopen tijd in gesprek gegaan met onze lokale afdelingen. Van hen was een overgrote meerderheid, 90 procent, tegen.”