Boogers reageert op raadsledenenquête samenwerking en herindeling

Boogers reageert op raadsledenenquête samenwerking en herindeling

Prof. Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur van de Universiteit Twente, reageert maandagavond op de uitkomsten van de enquête onder raadsleden over samenwerking en herindeling.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden presenteert de uitkomsten van een landelijke enquête onder raadsleden maandagavond in een speciale bijeenkomst in Gouda. De resultaten worden om kwart voor 8 gepresenteerd. Prof. Boogers zal vanuit zijn deskundigheid commentaar en toelichting geven op de opvattingen van de raadsleden over samenwerking of toch herindeling. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Stad in Gouda, aanmelden kan via deze link.

Debat met raadsleden

Aansluitend op de presentatie van de uitkomsten van de raadsleden enquête vindt er een debat plaats over meer samenwerking van gemeenten, de rol en positie van de gemeenteraad, hoe gemeenteraden invloed kunnen hebben op samenwerking en of er toch niet gekozen zou moeten worden voor gemeentelijke herindeling.

Aanleiding voor het debat en het onderzoek vormen de plannen van het kabinet om taken in het sociale domein over te dragen van Rijk naar gemeenten.

Het debat wordt gevoerd door raadsleden uit grote en kleine gemeenten die hiervoor zijn uitgenodigd als ook enkele bestuurders en deskundigen.

Wie de gehele bijeenkomst in Gouda wil bijwonen, kan zich nog steeds aanmelden via deze link.

Start om half acht

Aanvang van de bijeenkomst is 19.30 uur in het Huis van de Stad, naast het station Gouda. De presentatie van de uitkomsten van de enquête over samenwerking begint om 19.40 uur. Het debat over de enquête begint om 20.40 uur en duurt tot 22 uur.