Vergoeding arbeidsongeschiktheid en pensioen verplicht

Vergoeding arbeidsongeschiktheid en pensioen verplicht

Raadsleden krijgen een automatisch recht op een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden. Een voorstel om dit vast te leggen in het rechtspositiebesluit wordt de komende tijd uitgewerkt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit is een gevolg van een analyse naar de werking van de aanpassingen in het rechtspositiebesluit zoals die in 2018 zijn uitgevoerd. Daaruit bleek dat de toen vastgelegde regeling dat gemeenteraden voor hun raadsleden afspraken konden maken over het toekennen van een vergoeding van een maand ter compensatie van arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden tot politieke discussies leidde.

Niet elke raad wilde zichzelf deze voorziening toekennen, om zo niet het verwijt te krijgen, alleen maar voor zichzelf te zorgen door het toekennen van wat in de media een dertiende maand is genoemd.

Lobby

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is daarom de lobby gestart dat het toekennen van deze financiële voorziening ter compensatie van mogelijke arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden als een landelijke regeling wordt opgenomen in het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Meer informatie

De huidige regeling voor het toekennen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden is vastgelegd in artikel 3.1.9 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. In de huidige regeling is dit een zogeheten kan-bepaling waarbij het besluit aan de gemeenteraad wordt gelaten.

Waarom de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voorstander is van een landelijke regeling kunt u hier lezen