Brabantse raadsleden komen tijd te kort

Brabantse raadsleden komen tijd te kort

Raadsleden hebben onvoldoende tijd om zich in alle onderwerpen te verdiepen. Vooral de belangrijke dossiers over zorg en de participatiewet worden door raadsleden ervaren als pittig. Dat is een van de conclusie van het Eindhovens Dagblad op basis van hun enquête onder 205 raadsleden van de 22 gemeenten waar het blad wordt verspreid. 

Raadsleden steken gemiddeld 17 uur per week in het raadswerk, maar zouden minimaal 23 uur per week nodig hebben. Ruim veertig procent van de ondervraagde raadsleden geeft aan dat zij met name de regelgeving rond zorg en werkgelegenheid niet echt of absoluut niet kunnen doorgronden. Een raadslid geeft in het onderzoek aan dat raadsleden over het algemeen veel tijd in hun raadswerk steken, maar dat de gemiddelde kwaliteit echter matig is. Dat heeft volgens dit raadslid te maken met het niveau van raadsleden versus de complexiteit van taken met beperkte tijd, middelen, informatie en ondersteuning. 

Geringe invloed op regionale samenwerkingsverbanden

In hetzelfde onderzoek geven raadsleden aan dat zij vinden dat ze te weinig mogelijkheden hebben om het beleid van samenwerkingsverbanden te beïnvloeden. Minder dan 13 procent geeft aan dat het beleid van deze samenwerkingsverbanden goed te beïnvloeden is door gemeenteraden. Gemeenteraden blijven politiek verantwoordelijk voor deze organisaties, maar de individuele raadsleden merken op dat ze daarin amper zeggenschap hebben. Een raadslid stelt dat de taken van de lokale overheid zijn zo complex en breed geworden, dat het nog maar de vraag is in hoeverre welwillende leken dit goed genoeg kunnen controelren. 

Herindelen is niet de oplossing

Een ruime meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat herindelingen of bestuurlijke fusies niet de oplossing zijn voor het gebrek aan invloed. Meest genoemde argumenten zijn dat grotere gemeenten niet goedkoper zijn en dat het de afstand tussen politiek en burger vergroot. Toch is twee derde van de ondervraagde raadsleden van mening dat het ambtelijk apparaat niet goed toegerust is op alle taken. De kwalitatief niet goede toerusting van ambtenaren is een van de redenen waarom 67 procent van de ondervraagden aangeven enigszins of veel zorgen te maken over de toekomst van de lokale democratie. 

Meer informatie

Het gehele artikel van het Eindhovens Dagblad is hier te lezen.

Hebt u daarnaast zelf behoefte om uw tijd efficiënter te benutten? In de leeromgeving voor raadsleden zijn twee modules over timemagement.