Brabantse raadsleden starten met regio-infosysteem

Brabantse raadsleden starten met regio-infosysteem

DEN HAAG – Ter versterking van de regionale samenwerking van raadsleden in 19 West-Brabantse gemeenten en Tholen is er een regionaal informatiesysteem in gebruik genomen. Hiermee moet niet alleen de informatievoorziening aan de raadsleden worden versterkt, maar ook de informatie- en kennisuitwisseling tussen de raadsleden van de betrokken gemeenten.

De verwachting is dat door het regionale informatiesysteem ook het onderling overleg tussen raadsleden wordt versterkt. Het gebrek aan informatieuitwisseling tussen raadsleden in de regio geldt als een van de belangrijkste knelpunten voor raadsleden om gezamenlijk greep en controle te krijgen op de regionale samenwerking. 

De afspraken in West-Brabant zijn donderdag 28 juni vastgelegd in een overeenkomst, die is getekend door Paul Piket (raadsgriffier in de gemeente Breda) en Lennart Kapoen, accountmanager van Notubiz. De overeenkomst regelt de informatiesamenwerking voor de raadsleden van de 19 West-Brabantse gemeenten. Notubiz, kennispartner van Raadslid.Nu, vervult een ondersteunende rol door diensten te verlenen die de politieke besluitvorming inzichtelijk maken. Ordening van informatie voor raadsleden is van vitaal belang voor hun functioneren. Notubiz levert de software van het systeem, waarna het in gebruik wordt genomen door verschillende raadsleden. Voor meer informatie [klik hier]. 

Grip op regionale samenwerking 

Raadslid.Nu volgt de pogingen van gemeenteraden en raadsleden om greep te krijgen op regionale samenwerking. Raadslid.Nu doet dat met de serie In de ban van regionale samenwerking waarin de inspanningen van raadsleden in Drechtsteden, Twente en West-Brabant worden gevolgd om meer greep te krijgen op regionale samenwerking. Voor meer informatie klik hier

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 4 februari 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!