Breng als raad ook de rekenkamer krachtig in positie

Breng als raad ook de rekenkamer krachtig in positie

DEN HAAG - Drie soorten van onderzoek kan de Rekenkamer voor de gemeenteraad uitvoeren: een kort, diepgravend en een opvolgonderzoek. Met dit soort onderzoeken vervult de Rekenkamer zijn rol als een van de belangrijkste hulptroepen van de raad.

De drie soorten onderzoeken waarmee de rekenkamer de controlerende en kaderstellende rol van de raad kan ondersteunen zien er als volgt uit:

  • Kortdurende: Het kortdurende onderzoek is een quick scan, en heeft dan ook vaan een verkennend karakter.
  • Diepte: Het traditionele, diepgaande rekenkameronderzoek.
  • Opvolgonderzoek: Hierbij onderzoekt de rekenkamer wat er terecht is gekomen van eerder gedane aanbevelingen en toezeggingen van het college.

Wat de rekenkamer verder kan betekenen voor de raad valt te lezen in de flyer ‘’Beleid onderzocht, wat kan de rekenkamer voor u betekenen’’. Deze flyer is uitgebracht door de Nederlandse Verenging voor Rekenkamers.

Meer informatie

Meer informatie over de rol en het nut van de Rekenkamer is te vinden op de digitale leeromgeving voor raadsleden dat een overzicht biedt van informatie, opleidingen, trainingen en video’s voor raadsleden. Kijk voor het volledige overzicht van de modules op leeromgeving.raadsleden.nl. Over de rol van de rekenkamer als hulptroep van de raad valt ook meer te lezen in het rapport ‘’Raad en Hulptroepen’’ van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).