“Brief van Vught” aanzet tot een vernieuwd lokaal bestuur

“Brief van Vught” aanzet tot een vernieuwd lokaal bestuur

De economische crisis, de stagnerende woningmarkt, de vergroting van taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein hebben stuk voor stuk een grote invloed gehad op wat de samenleving verwacht van de lokale democratie en bestuur. Voor gemeenten vragen de genoemde problemen maar vooral ook de nieuwe opgaven in het sociale domein een goede wisselwerking tussen de samenleving en het gemeentebestuur, als ook tussen de diverse bestuurders, politieke en ambtelijke verantwoordelijken in het lokaal bestuur. In Vught hebben de bestuurders van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Vereniging van Griffiers, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk afgesproken op weg te gaan nieuwe en aanvullende vormen van democratie en werkwijzen voor het lokaal bestuur.

De bestuurders van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Vereniging van Griffiers, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deden dit omdat ze zien en voelen dat de buitenwereld meer glans heeft dan eigen gemeentelijke wereld. De buitenwereld vraagt een lokale democratie met een andere kleur. Een lokale democratie die energie geeft, die in deze tijden van transitie en transformatie en digitalisering een nieuwe lokale besturing nodig heeft. De vraag kan en mag daarom ook zijn: hoe sluiten wij aan bij de buitenwereld?

Rode draad in de afspraken van Vught is dat de bestuurders in de lokale democratie niet met de oplossingen komen, maar met elkaar vragenderwijs op zoek gaan naar nieuwe wegen en antwoorden.

Brief van Vught

Namens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden namen aan de bijeenkomst in Vught waarnemend voorzitter Mark den Boer en secretaris Roelie Bosch deel aan de gesprekken met de bestuurders van de andere verenigingen en de top van het ministerie. Zij ondertekenden ook de "Brief van Vught".

Voor meer informatie: zie de “Brief van Vught” van de bestuurders aan de besturen van hun vereniging.