Budgetrecht raad door minister Plasterk genegeerd

DEN HAAG – Het budgetrecht van de raad staat onder druk vanwege een beslissing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit stelt Arno Janssen van Papendrechts Algemeen Belang (PAB).

De NCTV heeft, mede namens minister Plasterk, het verzoek tot kroonvernietiging van een besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid afgewezen. Dit besluit was genomen inzake de financiering van de vluchtelingenopvang. Met deze afwijzing wordt de raad beperkt in zijn grondwettelijke bevoegdheid om de financiële kaders vast te stellen voor het lokaal bestuur.

Het besluit

De Veiligheidsregio heeft op 25 november 2015 een besluit genomen over de financiering van vluchtelingenopvang binnen enkele gemeenten die binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vallen. Dit terwijl de gemeenteraden het geld al hadden bestemd om bezuinigingen op het veiligheidsbeleid op te vangen. Met het besluit van de burgemeesters als algemeen bestuurders van de Veiligheidsregio wordt er een gat van €323.000 in de begroting geslagen en wordt het budgetrecht van de gemeenteraden ondermijnd.

Kroonvernietiging

Nadat de onderhandelingen in de regio op niets zijn uitgelopen, heeft de fractie van het Papendrechts Algemeen Belang het besluit in oktober 2016 ter vernietiging aangedragen bij de Kroon. Na een uitstelbrief van minister Plasterk heeft vervolgens de NCTV een besluit genomen over de voordraging. Dit besluit kunt u vinden via deze link. Zijn conclusie was dat het besluit niet zou worden voorgedragen voor vernietiging door de Kroon. “Het beleidsmatige antwoord van de NCTV doet geen recht aan onze formeel-juridische vraag. Als bestuurders in de regio het eerder door de raad gegeven budget naar eigen goeddunken anders kunnen bestemmen is er sprake van een gevaarlijk hellend vlak’, stelt raadslid Arno Janssen van Papendrechts Algemeen Belang. Tegen deze beslissing van het NCTV is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Budgetrecht

Het budgetrecht is het wettelijk verankerde recht waardoor burgemeester en wethouders voor wijzigingen op de begroting altijd toestemming van de gemeenteraad nodig hebben. Deze toestemming wordt gegeven door het instemmen met de gemeentelijke begroting. Behalve deze instemming is er ook een allocatiefunctie. De gemeente beschikt immers over beperkte middelen en er moeten keuzes gemaakt worden hoeveel er naar welk beleidsterrein gaat. Hiermee bepaalt de raad de speelruimte van het college.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 28 februari 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018?

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!