Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG

DEN HAAG - Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) worden voorstellen gedaan die raadsleden aangaan. Het bestuur van Raadslid.Nu beveelt daarom de deelname van raadsleden aan.  

Commissie Governance

Tijdens het jaarcongres van de VNG in juni is besloten op 29 november 2013 een buitengewone algemene ledenvergadering te houden. Tijdens deze vergadering zullen onder andere de resultaten van de in juni ingestelde commissie Governance worden besproken. Deze commissie, waarin ook twee raadsleden (Peter Otten, raadslid te Zeist en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.Nu en Douwe Oosterveen, raadslid in De Wolden) zitting hebben, heeft zich gebogen over de betrokkenheid van de leden bij de organen van de VNG. Onder andere is de commissiestructuur aan de orde geweest.

Goede verwachtingen

Zoals eerder gemeld heeft Raadslid.Nu goede verwachtingen dat de wensen van de vertegenwoordigde raadsleden goed in de voorstellen zijn verwoord. Naast de bespreking van de aanbevelingen van de commisie zal ook worden besloten tot de instelling van een vaste beleidscommissie dienstverlening en informatiebeleid. Tevens staan de ontwikkelingen decentralisaties Sociaal Domein op de agenda. Daarbij onder andere een voorstel voor collectieve financiering functies decentralisatie jeugd en een voorstel voor ondersteuningsaanpak Informatievoorziening Sociaal Domein.

Stemming 

Raadsleden hebben toegang tot de ledenvergaderingen van de VNG. Voor zover sprake is van stemming over voorstellen brengt over het algemeen een van de collegeleden namens de gemeente de stem uit van de gemeente. Er is sprake van gewogen stemming. De gemeenteraad kan vooraf zijn gevoelen over de voorstellen aan het college kenbaar maken om op basis daarvan de stem van de gemeente de gewenste inhoud te geven. Deelnemers aan de ledenvergadering zijn gerechtigd het woord te voeren. 

Het bestuur van Raadslid.Nu beveelt deelname aan deze vergadering aan mede omdat voorstellen worden gedaan die raadsleden betreffen. 

Zie voor de hele agenda en bijlagen:

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/agenda-en-stukken-voor-de-buitengewone-algemene-ledenvergadering-balv