Buitenraad Lelystad: voorbeeld van dialoog tussen inwoners en raad

Buitenraad Lelystad: voorbeeld van dialoog tussen inwoners en raad

De raad van Lelystad heeft het meer naar de inwoner toe gaan ter harte genomen. Elke maand wordt een zogeheten buitenraad georganiseerd voor inwoners van Lelystad met eigen initiatieven. Iedere inwoner uit de gemeente kan een onderwerp insturen dat voor hen belangrijk is.

Sjaak Kruis, raadslid in Lelystad en een van de grondleggers van de Buitenraad, vertelde de aanwezige raadsleden en griffiers tijdens de bijeenkomst “Raad op weg naar 2018” over het hoe en waarom van de Buitenraad. De nieuwe in 2014 gekozen gemeenteraad wilde meer dan vroeger in contact komen met inwoners en praten over de dingen die echt leven in Lelystad. In de zomer werd een start gemaakt met de Zomerraad, in het najaar van 2014 werd dat initiatief omgedoopt in Buitenraad Lelystad.

‘Het belangrijke verschil is dat de agenda wordt bepaald door de inwoners, niet door de gemeenteraad’, aldus Kruis. In 2015 kwam de Buitenraad acht keer bij elkaar, in dit jaar waren er al twee gelegenheden waar de inwoners de kans kregen om hun onderwerpen te bespreken. ‘Het is van groot belang dat de inwoners van Lelystad actief bij de lokale politiek worden betrokken. Lelystad is de eerste gemeente die het initiatief van de inwoner op zo’n manier oppakt en dat is een goede ontwikkeling’, aldus Kruis.

Werkwijze buitenraad Lelystad

Iedereen kan een onderwerp voor de Buitenraad insturen. Het maandelijkse thema wordt door de fractievoorzitters van de raad van Lelystad bepaald. Op een speciaal ontworpen website worden de inzendingen per thema gerangschikt. Zo krijgen inwoners de kans om specifieke onderwerpen die in de stad spelen aan de orde te stellen en meer aandacht te geven. ‘Ik heb als raadslid veel geleerd in de Buitenraad’, aldus Kruis.

De onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de Buitenraad zijn erg uiteenlopend. Van gezondheidszorg tot duurzaamheid en van jongerenwerk tot de Lelystadse haven. Zie voor meer informatie de website van de Buitenraad Lelystad.

De Buitenraad Lelystad kwam tijdens de Raadslid.Nu-bijeenkomst in Lelystad aan de orde tijdens de discussie over de volksvertegenwoordigende rol van de raad. De raad moet zich, zo vindt de Raad voor het Openbaar Bestuur in het rapport 15,9 uur, meer als volksvertegenwoordiger gedragen. De Buitenraad Lelystad was in de discussie met de aanwezige raadsleden en griffiers een van de voorbeelden hoe raadsleden de dialoog met de samenleving al zoeken.

Voor meer informatie over de bijeenkomst in Lelystad: