Burgemeester maximaal 3 jaar ontheffing woonplaatsvereiste

DEN HAAG – Een burgemeester mag maximaal 3 jaar buiten de gemeente wonen waar hij/zij is benoemd. De commissaris van de Koning mag dit besluiten, op voorwaarde dat hij bij de gemeenteraad advies heeft ingewonnen.

De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen met deze strekking wat was ingediend door de Kamerleden Litjens (VVD), Fokke (PvdA), Van Raak (SP), Van Toorenburg (CDA) en Schouw (D66).

Woningmarkt

De huidige praktijk laat zien dat burgemeesters er niet in slagen om binnen een jaar na hun benoeming naar de gemeente te verhuizen. De aanleiding is de situatie op de woningmarkt waardoor het vaak moeilijk is om de eigen woning binnen een jaar te verkopen. ‘Omdat het niet wenselijk is dat burgemeesters in afwijking van de wettelijke norm (van 1 jaar) buiten de gemeente wonen, wordt voorgesteld dat de Commissaris van de Koning, als rijksorgaan, de ontheffing twee keer met een jaar kan verlengen.’ De Commissaris van de Koning kan deze ontheffing pas verlenen als hij de gemeenteraad daarover heeft gehoord.

Geen politieke beoordeling

De Kamer geeft de Commissaris van de Koning deze bevoegdheid omdat een tweede of derde jaar ontheffing geen politieke beoordeling betreft. Om een tweede of derde jaar buiten de gemeente te wonen, moet er sprake zijn van een bijzonder geval. De Commissaris moet dus de feiten en omstandigheden toetsen en zal zijn besluit moeten motiveren, plus hij moet de raad horen. Drie jaar buiten de gemeentegrenzen wonen is volgens de Tweede Kamer het maximum.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 juni 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt in juni en juli vier regionale congressen over het onderwerp veiligheid, zodat de gemeenteraad beter in staat is om dit jaar het veiligheidsplan voor de eigen gemeente vast te stellen. Informatie en aanmelding klik hier.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier