Burgemeester start Ja, ik wil in de gemeenteraad

Burgemeester Bas Verkerk geeft op zaterdag 17 november om 11.00 uur bij de Oostpoort in Delft als raadsvoorzitter het startsein voor de wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad. De campagne beoogt Delftenaren enthousiast te maken voor het raadslidmaatschap en de politieke partijen te ondersteunen bij het vinden van kandidaat-raadsleden.

Dat gebeurt via een publiekscampagne die informatie biedt over de manier, waarop de inwoners van Delft lid kunnen worden van de gemeenteraad. Tijdens de campagne kunnen Delftenaren die in maart 2014 verkiesbaar zijn zich aanmelden voor de gratis cursus Politieke participatie die op 16 januari 2013 van start gaat. Deze cursus laat Delftenaren die (nog) geen politieke kleur hebben, of wel of geen voorkeur hebben voor een partij, kennismaken met het werk van de gemeenteraad en de Delftse politieke partijen.

De komende weken zijn tot 31 december opvallende campagneborden te zien met de boodschap Ja, ik wil in de gemeenteraad. Op internet kan iedereen via www.jaikwildelft.nl informatie inwinnen over de gemeenteraad van Delft, het werk van raadsleden en de weg naar het raadslidmaatschap.

Dat de campagne ruim een jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 wordt gehouden, heeft alles te maken met het feit dat bestaande politieke partijen het komende jaar bezig zijn kandidatenlijsten samen te stellen.

Het is niet voor het eerst dat in Delft een wervingscampagne voor de gemeenteraad wordt gehouden. In 2009 gebeurde dat ook. Acht van de 37 huidige raadsleden kwamen drie jaar geleden via Ja, ik wil in de gemeenteraad in contact met de Delftse politiek. Vier van hen volgden destijds de cursus Politieke Participatie.

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten in het stadhuis. Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. De cursus besteedt aandacht aan de lokale politiek, het raadswerk en praktische zaken zoals presenteren en debatteren. Ook zijn er ontmoetingen met de Delftse raadsfracties. Direct aanmelden voor deze cursus kan tot 31 december 2012 via griffie@delft.nl.