‘Burgemeester: “Stimuleer raad in zichzelf te investeren”’

‘Burgemeester: “Stimuleer raad in zichzelf te investeren”’

Gemeenteraden investeren te weinig in zichzelf. Dat is wel nodig om het functioneren van de raad te versterken vanwege de verzwaring van de taken van de raad. Daar kunnen burgemeesters wat aan doen. “Burgemeesters kunnen gemeenteraden een zetje geven om iets van de schroom weg te halen die ze hebben om in zichzelf te investeren”, aldus Liesbeth Spies, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, in haar toespraak op het najaarscongres in Deventer.

De taak van de gemeenteraad is de afgelopen jaren verzwaard door de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van zorg, sociaal domein, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Ook verandert de taak van de raad door de invoering van de Omgevingswet. “Raadsleden moeten hun raadswerk ook nog eens doen in 15,9 uur per week, als nevenfunctie en naast een gewone baan”, aldus Spies. Meer ondersteuning is daarom wenselijk en meer investering in de raad, aldus de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters.

Zelfstandig Raadsbudget

Gemeenteraden zijn erg zuinig in het reserveren van geld voor eigen opleiding, onderzoek en ondersteuning. Minder dan 1 procent van de gemeentebegroting reserveert de gemeenteraad voor eigen ondersteuning, opleiding en voor onderzoek ter ondersteuning van het raadswerk zoals de rekenkamer en de accountant, zie het onderzoek Zelfstandig Raadsbudget dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2016 uitvoerde.

Screening wethouders

De screening van wethouders op integriteit vindt in veel gemeenten plaats, al dan niet op verzoek van de gemeenteraad. De voorzitter van het Genootschap voor Burgemeesters riep de aanwezige minister van Binnenlandse Zaken op meer richting te geven aan het integriteitsonderzoek van wethouders. “Het zou mooi zijn als de gemeenteraden van de vijftien herindelingsgemeenten hun voordeel daarmee kunnen doen”, aldus Spies.