U bent hier

Burgercommissieleden, praat mee over uw positie in de raad

Burgerleden vormen een belangrijke groep van ondersteuners van de gemeenteraad. Het burgercommissielid, burgerlid, commissielid, steunfractielid of een van de 39 verschillende benamingen voor burgerleden, heeft een ondersteunende rol maar een rechtspositie die in elke gemeente anders is geregeld. Hoe kunnen we de positie van burgerleden versterken? En wat is nodig de komende maanden? 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert graag hierover het gesprek met burgerleden. Aanmelden voor deze online bijeenkomst op 24 november 2021 kan via het aanmeldformulier.

Politiek lidmaatschap 

Burgerleden hoeven niet per se lid te zijn van een politieke partij. Er zijn gemeenten waar burgerleden worden ingezworen als commissielid, in andere niet. Wordt dat als belangrijk ervaren of juist niet? In sommige gemeenten wordt ervoor gekozen om alleen burgerleden toe te staan die op een kandidatenlijst hebben gestaan, in andere gemeenten hoeven burgerleden niet eens lid te zijn van een politieke partij.

Ervaringsverhalen burgerleden

Wat kan helpen om de positie van burgerleden te versterken? Over deze hoofdvraag wil de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden graag met u in gesprek. Dat doen wij tijdens een online bijeenkomst op woensdag 24 november 2021. Bent u verhinderd, en wilt u toch het nodige kwijt over wat anders en beter moet aan uw positie als burgerlid, mail dan naar: info@raadsleden.nl 

Wilt u meedoen?

Meldt u dan aan via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Over de rol en rechtspositie van commissieleden verscheen in 2020 het onderzoek Gelijke monniken Gelijke kappen.