Burgerinitiatieven vragen om nieuwe benadering vanuit gemeenteraad

Burgerinitiatieven vragen om nieuwe benadering vanuit gemeenteraad

In steeds meer gemeenten nemen inwoners het initiatief om publieke taken te vervullen. Zij menen deze taak beter uit te kunnen voeren dan de gemeente of willen met een alternatief een beter resultaat bereiken. Deze nieuwe invulling van publieke taken vraagt ook om een vernieuwde benadering vanuit de gemeenteraad.

Gemeenten proberen al decennia om inwoners actief te betrekken bij de besluitvorming en uitvoering van beleid. Dit heeft geleid tot verschillende aanpakken zoals het Right to Challenge waarbij inwoners de overheid kunnen uitdagen om een bepaalde taak uit te voeren wanneer zij denken dit beter te kunnen. Deze verandering in werkwijze vraagt ook om een verandering in benadering van de gemeenteraad richting de inwoners.

Verschillende reacties

Gemeenten en gemeenteraden die met initiatieven van inwoners te maken krijgen kunnen op verschillende wijzen reageren. Ze kunnen het afwijzen, proberen in te passen in de vastgestelde processen of zelfs het initiatief overnemen. Deze verschillende reacties zijn in de afgelopen jaren in veel gemeenten voorbij gekomen, soms zelfs meerdere in hetzelfde proces. Wat deze reacties echter gemeen hebben is dat ze uitgaan van een afwachtende houding van de overheid en het initiatief volledig vanuit de burger komt.

Arwin van Buuren, bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, pleit in zijn essay Uitnodigend besturen voor een uitnodigende houding waarbij de raad het initiatief aanmoedigt en uitlokt. Zo kunnen gemeenten de inwoners in staat stellen om een publieke taak uit te voeren, zonder dat de gemeente dit overneemt en zelf uit gaat voeren. Het zelforganiserend vermogen van de inwoners wordt zo optimaal benut en aangemoedigd.

Dag voor de Raad

Hoe je als raad met burgerinitiatieven omgaat en hoe je een uitnodigend bestuursorgaan wordt komt uitgebreid aan de orde tijdens de workshop Hoe om te gaan met burgerinitiatieven? tijdens de Dag voor de Raad op 24 mei in Deventer. Tijdens deze middag gaan we in gesprek met raadsleden en wetenschappers over hoe de gemeenteraad er momenteel voorstaat en over hoe de gemeenteraad in de positie van hoogste bestuurorgaan kan blijven.

Tijdens de Dag voor de Raad zijn er een aantal workshops en verschillende aansprekende plenaire sprekers. Meer informatie over de Dag voor de Raad is hier te vinden: Dag voor de Raad. Hier kunt u zich tevens geheel kosteloos aanmelden. Bij eventuele vragen over de Dag voor de Raad kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl of 070-373 8195.