Burgerjury als nieuwe vorm van inspraak

DEN HAAG – Het concept ‘burgerjury’, een nieuwe vorm van inspraak voor burgers, wint aan populariteit. Na de start in Rotterdam is nu ook de Gooische Ouderenpartij uit de gemeente Bussum geïnteresseerd.

Een ‘burgerjury’ is een groep inwoners ( het verschilt per gemeente hoe groot deze groep is) die het beleid van het stadsbestuur evalueert. Zelf mag de jury ook adviezen geven. Het initiatief voor deze nieuwe vorm van inspraak voor burgers ligt bij de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA. In Rotterdam vond de eerste bijeenkomst vorige week plaats, de tweede staat in het najaar op het programma.  Zaken die op 7 april werden besproken gingen over veiligheid en levendigheid.  Alle onderwerpen mogen worden aangesneden.

Toenemend animo

Andere steden kijken geïnteresseerd naar de vernieuwde praktijk in Rotterdam voor burgerparticipatie. ‘De Gooische Ouderenpartij (GOP) denkt aan een burgerjury van pakweg 90 bewoners van Bussum, Naarden en Muiden,’ zo stelt de website Bussums Nieuws. Om dit te bewerkstelligen zoekt de GOP steun bij raadsleden van de genoemde steden.

Doel is uiteindelijk om beleid op maat te geven. Punten van aandacht bereiken het stadsbestuur op deze manier sneller en burgers voelen zich gehoord en opgenomen in het beleid.

Voor meer informatie over het fenomeen burgerjury en de spelregels, kunt u hier klikken.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 april 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu