Burgerjury bij crisis invoeren via Experimentenwet

Burgerjury bij crisis invoeren via Experimentenwet

Burgers moeten meer geraadpleegd en beter geïnformeerd worden door de gemeente tijdens een politiek-bestuurlijke crisis. De experimentenwet kan hierbij helpen. Dat concludeert de Tilburgse bestuurskundige Laurens de Graaf, in een opiniebetoog in VNG Magazine. De Graaf voerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden het onderzoek De ene politiek-bestuurlijke crisis is de ander niet. 

De Graaf, bestuurskundige van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB), concludeert in zijn onderzoek De ene politiek-bestuurlijke crisis is de andere niet dat er vormen van burgerparticipatie moeten ontstaan, zoals  een lokaal referendum, een burgerjury of werkgroepen, om de burger meer bij een crisis te betrekken. 

Burgerjury uitspraak over oplossing crisis 

In het VNG Magazine oppert de Graaf dat er wellicht ruimte vrijgemaakt kan worden in de Experimentenwet, die nog in ontwikkeling is. ‘Er zou dan een (kleinschalige) burgerjury kunnen worden gevormd die (al dan niet een bindende) uitspraak doet over de oplossingsrichting van de ontstane politiek-bestuurlijke crisis,’ zo zegt de bestuurskundige in het VNG Magazine. Het hele artikel is hier beschikbaar. 

De ene politiek-bestuurlijke crisis is de andere niet 

Voor wie het volledige onderzoek De ene politiek bestuurlijke crisis is de andere niet van de Universiteit van Tilburg in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met alle uitkomsten en conclusies wil lezen, doet dat door hier te klikken. Een bericht met de kernpunten over het onderzoek is te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.