Burgerparticipatie als oplossing en probleem

Burgerparticipatie als oplossing en probleem

Hoe meer je van burgers vraagt, hoe meer je terug zult moeten geven. Aldus Menno Hurenkamp in de korte video column 'Burgerparticipatie als oplossing én als probleem', over participatie in tijden van corona.

Uit onderzoek en ervaring van Menno Hurenkamp (journalist, politicoloog en universitair onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek) blijkt dat burgerparticipatie niet simpelweg een middel is om de werkdruk van raadsleden te verminderen.
Als je veel energie mobiliseert onder burgers dan ben je niet van het probleem af, maar creëer je ook meer, zij het ander werk, voor de eigen gemeente. Burgers die participeren willen namelijk te hulp gestaan worden en zij willen gehoord worden. 

Gemeentelijke steun blijft belangrijk

Met name grotere relatief grote, georganiseerde burgerinitiatieven staan vaak te springen om informatie en erkenning vanuit de lokale overheid. Hurenkamp stelt dat er in de samenleving altijd wel groepen zullen zijn die maar al te graag met burgerparticipatie aan de slag zullen gaan, en dat dit zeker voordelen kan hebben voor de gemeente. Het is dan echter wel belangrijk om er rekening mee te houden dat assistentie vanuit de gemeente essentieel blijft.

- YouTube  

Contrast tussen grote en kleine initiatieven

Krijgen grotere burgerinitiatieven naar eigen indruk onvoldoende gemeentelijke ondersteuning om goed te functioneren, dan zullen de deelnemers gefrustreerd raken. Hurenkamp spreekt uit ervaring van burgers die in dat geval teleurgesteld en boos geraken, en zodoende hun vertrouwen in het gemeentelijk bestuur verliezen.

Bij kleinere initiatieven ontstaat veel minder snel ontevredenheid. Waar burgerparticipatie op kleinere schaal plaatsvindt, redt men zich vaak ook wel zonder steun van de gemeente. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat participatie noodzakelijk beter is op kleine schaal, op grote schaal vereist het simpel gezegd gewoon meer betrokkenheid vanuit de gemeente. Niet heel vreemd, grotere initiatieven zoals windmolenparken vereisen logischerwijs meer ambtelijke steun dan enkele inwoners die in het weekend kleding recyclen.

Conclusie

Kortom, participatie kan aldus Menno Hurenkamp een nieuw soort burgerlijke ambtenarij scheppen, die vol goede moed en met veel expertise als burgerparticipanten aan de slag zullen gaan. Maar daarvoor hebben zij wel nog immer informatie en hulp vanuit de gemeente nodig.  

Meer leren over burgerpartcipatie?

- Kijk voor meer informatie over burgerparticipatie op onze digitale leeromgeving,
- Of bezoek het platform Raad in Beweging, een nieuw platform voor raadsleden door raadsleden dat in het teken staat van burgerparticipatie.
- Menno Hurenkamp publiceerde over dit onderwerp op de site Coronapapers de paper Wie meer bevraagd wordt, verlangt meer antwoorden.