Burgerparticipatie geen zaligmakende oplossing

Burgerparticipatie geen zaligmakende oplossing

Ambtenaren, bestuurders en andere beleidsmakers overschatten het aantal inwoners dat mee wil doen in participatietrajecten. Zij denken bovendien te positief over de omvang van de groep inwoners die niet wil meedoen in burgerparticipatie of dat niet kan. De omvang van deze groep wordt te laag geschat, stelt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Burgers maar ook ambtenaren willen het liefste een systeem dat werkt voor de samenleving en niemand achterlaat. Burgers bijvoorbeeld zijn zeer beducht dat in participatietrajecten de sterkste burgers de dienst uitmaken. Bovendien betwijfelen burgers en ambtenaren dat bedrijven en investeerders het maatschappelijk belang laten prevaleren, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van participatieve projecten voor energie-opwekking. Dit blijkt uit het rapport “Wie is aan zet” van het SCP.

Vijf randvoorwaarden

Wat nodig is om participatieve projecten als energie-opwekking tot een succes te maken is helderheid over de volgende vijf randvoorwaarden:

  • niet het recht van de sterkste geldt, maar dat alle burgers meeprofiteren, ook op langere termijn, onafhankelijk van hun huidige financiële situatie, kennis en vaardigheden, beschikbare vrije tijd, sociale netwerk of woonplaats;
  • een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten plaatsvindt (incl. gedragen belangenafweging);
  • de maatschappelijke samenhang niet onder druk komt te staan;
  • de verduurzaming van de energievoorziening effectief en met kwaliteit (o.a. ruimtelijke inpassing) tot stand komt;
  • er voldoende steun is voor gekozen oplossingen.

Rol raad

De rol van de gemeenteraad in participatietrajecten is belangrijk; de raad als de vertegenwoordiging van de inwoners en hoogste bestuursorgaan in de gemeente dient, bij voorkeur, vooraf helderheid te geven over de randvoorwaarden en het proces van participatie.

Wie daarover meer wil weten:

Klik hier voor de aanbevelingen en tips uit het rapport “Raadslid en Burgerkracht”

Wie meer wil weten hoe de raad om kan gaan in burgerparticipatietrajecten met het budgeetrecht kan hier de tips en adviezen lezen uit het rapport “Het budgetrecht van de raad intact?”

Kijk bovendien op de leeromgeving voor raadsleden over burgerparticipatie.

Meer informatie

Voor wie het gehele rapport “Wie is aan zet” van het SCP wil lezen klik hier.