Burgerparticipatie moet 'een-tweetje' voorkomen

Burgerparticipatie moet 'een-tweetje' voorkomen

De gemeenteraad van Lochem heeft besloten om de plannen voor woningbouw aan de Kokstraat in Eefde te heroverwegen. Dit naar aanleiding van onvrede van de bewoners. Die vinden dat zij niet voldoende en te laat zijn ingelicht over de plannen van de projectontwikkelaar. 

De aanleiding voor de kwestie, ligt bij de bouw van woningen door een projectontwikkelaar. Die wil 18 woningen bouwen aan de Kokstraat in Eefde. De inwoners zijn echter van mening dat dit er teveel zijn. Ook is het gebrek aan groen een belangrijke reden om hun onvrede te uiten. Dit hebben ze laten weten in een presentatie aan de raad. 

Verschil van inzicht

Dat burgerparticipatie in de toekomst beter moet, zijn de partijen het grotendeel over eens. Over de uitvoering hiervan verschillende de partijen echter. Zo vindt een deel van de gemeenteraad dat er formeel pas iets gedaan moet worden als de bestemmingsplanprocedure loopt, terwijl andere partijen van mening zijn dat de omwonenden en gemeenteraad al vanaf begin betrokken moeten worden. Dit om een een-tweetje tussen college en externe partijen in de toekomst te voorkomen.

Woonvisie aanvaardbaar

Het Lochemse college nam in januari 2021 een principebesluit op de aanvraag van de projectontwikkelaar. Op basis van de toen geldende woonvisie werd het aantal van 18 woningen aanvaardbaar geacht. Een deel van de raad en bewoners blijkt het daar nu niet mee eens te zijn. Daarnaast geven de inwoners aan dat er niet genoeg burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Wethouder Bosch heeft daar echter een verklaring voor: “Als we ons daar al in het beginstadium actief mee bemoeien kan later de indruk bestaan dat de slager z’n eigen vlees keurt”. Het college kon in zijn ogen daarom niet veel meer doen dan de projectontwikkelaar te wijzen op de plicht om de buurtbewoners zorgvuldig te informeren.

Patstelling voorkomen

Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad is het niet met de wethouder eens en geven aan dat de ontstane patstelling moet worden doorbroken. Het huidige plan voor de woningen, moet voor hen dan ook van tafel. Het idee hierachter is dat de procedure dan opnieuw wordt opgestart. Ook wil een deel van de raad graag verder praten met wethouder Robert Bosch, hoewel dat ongebruikelijk is in geval van een memo.

Meer burgerparticipatie 

In deze serie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden inspiratie, tips, voorbeelden en artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie. Eerder verschenen:

Burgerparticipatie moet geen speeltje zijn van hoger opgeleiden

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem. 

Dorpsbewoners Odijk en raad Bunnik werken samen

Na kritiek ‘kavelgate’ zet college Pijnacker-Nootdorp in op burgerparticipatie