Burgerparticipatie niet in alle gevallen effectief

Burgerparticipatie niet in alle gevallen effectief

DEN HAAG - Het inzetten op burgerparticipatie heeft een positieve invloed op het ontwikkelen van democratische vaardigheden en deugden van de lokale inwoners. Wanneer de gemeenteraad voor ogen heeft om de stem van de individuele inwoner beter te horen, dat wat men inclusie noemt, is burgerparticipatie af te raden.

Dit blijkt uit ‘Raadswerk is Maatwerk’ dat is opgesteld onder leiding van Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Dit rapport is gemaakt in opdracht van Raadslid.Nu. In dit rapport wordt aan de hand van vijf aspecten (meedoen, burgerlijke vaardigheden, invloed, deliberatie en legitimiteit) beschreven hoe de lokale democratie kan worden versterkt.

Wanneer er sprake is van een ontoereikend niveau van vaardigheden en deugden onder de lokale bevolking doet de gemeenteraad er verstandig aan om in te blijven zetten op burgerparticipatie. Door middel van participatie krijgt de lokale bevolking de mogelijkheid om haar kennis en vaardigheden te vergroten en zo een zinvolle bijdrage te (gaan) leveren aan de lokale democratie.

Het inzetten van burgerparticipatie heeft daarnaast een gematigde positieve werking op de volgende aspecten: inwoners meer invloed geven, het bevorderen van het bespreken van de voor- en nadelen van plannen met inwoners en tot slot op het vergroten van de legitimiteit van de besluiten van gemeenteraad en college.

Geen burgerparticipatie inzetten

Burgerparticipatie kan beter als instrument niet worden ingezet wanneer het doel is om inclusie, het horen van de stem van de inwoners, te bevorderen. Burgerparticipatie heeft namelijk als nadeel dat hierbij vaak een eenzijdige (selectieve) groep betrokken is. Hierdoor kunnen inwoners van een gemeente die niet tot deze groep behoren zich buitengesloten voelen waardoor er sprake is van uitsluiting in plaats van meedoen.

Thermometer lokale democratie

In het rapport ‘Raadswerk is maatwerk’ staat een zogenoemde thermometer weergegeven waaruit blijkt wat de gemeenteraad het beste kan ondernemen wanneer zij problemen ondervindt bij de aspecten van de lokale democratie zoals eerder benoemd. Over de positieve en negatieve effecten van de inzet van burgerparticipatie op de vijf democratische aspecten leest u de eerste kolom in de tabel verticaal. 

Versterken lokale democratie

Raadslid.Nu heeft de Tilburgse wetenschappers De Graaf en Schaap gevraagd om ‘Raadswerk is Maatwerk’ te schrijven om adviezen en aanbevelingen te doen zodat raden beter in staat zijn inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ dient er daarom ook toe dat de volksvertegenwoordigende rol van de raad wordt versterkt, en daar waar mogelijk ook de controlerende rol van de raad. 

Serie over ‘Raadswerk is Maatwerk’

Raadslid.Nu heeft op 18 april het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’’ gepubliceerd. Klik hier om het gehele rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’ te lezen.

Dit is het twaalfde bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’. 

 Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ de volgende berichten:  

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 september 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin).

 Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier