Burgerparticipatie: stel de rol van de raad centraal

Burgerparticipatie: stel de rol van de raad centraal

Inwoners willen meer inspraak en willen ook meer zeggenschap. Ze willen niet allemaal meedoen. Mede daarom vinden inwoners het belangrijk dat uiteindelijk altijd de gemeenteraad beslist, ook over participatietrajecten. “Stel de gemeenteraad daarom centraler als dé volksvertegenwoordiging”.

Paul Dekker, hoogleraar civil society aan de Universiteit van Tilburg, had zaterdag in Venray tijdens de ALV Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden duidelijke boodschappen. “Meer participatie is geen garantie voor meer vertrouwen in de raad”. “Denk goed na over de rol van de raad als het gaat om het vaststellen van een participatieverordening”.

Toeschouwersdemocratie

Door de populariteit van participatie en leuzes als de “Doe-democratie” dreigt volgens Dekker een beperking van de rol van de raad tot procedurele toezichthouder op processen van participatie. De oproep aan de gemeenteraden en de raadsleden van Dekker was daarom vooral ook om niet alleen bezig te zijn met de procedures voor participatie. “Raden moeten het spannender maken door over de inhoud te praten en te laten zien dat raadsleden binnen de raad verschillende idealen hebben. Zorg dus met inhoudelijke strijd voor een spannende toeschouwersdemocratie”, concludeerde Dekker die zich voor zijn verhaal ook baseerde op het Lokaal Kiezersonderzoek (LKO) 2022.

Gevaren

Raadsleden en gemeenteraden dienen volgens Dekker op te letten voor de gevaren van participatiepopulisme omdat deze de lokale democratie kunnen uithollen. Volgens Dekker loert dat risico niet alleen bij de opstelling van populistische partijen die het gelijk van het volk bevechten ten opzichte van een zogeheten elite. Dit soort denken zit ook in de politiek zelf en in participatieprocessen, waarschuwde de Tilburgse hoogleraar. “Wij weten wat het volk wil impliceert altijd een onderdrukking van opvattingen en andere opinies”.

Participatieladder

Dekker stelde daarom ook een tweetal retorische vragen aan de aanwezige raadsleden uit Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel en Fryslan: “Is uitdaagrecht de hoogste trede van de participatieladder?” en “Is het uitgangspunt dat het volk het zelf doet het toppunt van democratie?”

Meer informatie

Wie meer wil weten over het Lokaal Kiezersonderzoek (LKO) 2022 klik hier.

Om te leren van goede voorbeelden van participatie, kijk op onze themapagina en op de website Raad in Beweging.

Klik hier voor de presentatie van Paul Dekker. 

Wie tips of adviezen heeft hoe de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om dient te gaan met de vraagstukken van participatie stuur ons svp een mail aan: info@raadsleden.nl

Aanmelden

Raadsleden die mee willen praten en ervaringen willen delen over hoe als raad om te gaan met burgerparticipatie kunnen zich aanmelden voor de online bijeenkomst op 3 december.