Burgerparticipatie Utrecht gemangeld door coalitieakkoord

Burgerparticipatie Utrecht gemangeld door coalitieakkoord

Een traject voor burgerparticipatie in Utrecht over de verkeersinrichting van het Ledig Erf heeft voor verwarring, boosheid en misverstanden gezorgd. De oorzaak: de afspraken die de gemeenteraad over burgerparticipatie voor de raadsverkiezingen heeft gemaakt, zijn tijdens de vorming van een nieuwe coalitie na de verkiezingen veranderd.

Het gevolg: boosheid bij de oppositie en een deel van de inwoners. De vraag: kan de nieuwe gemeenteraad afstand nemen van de afspraken over burgerparticipatie die de oude gemeenteraad heeft gemaakt?

De kwestie

De kwestie dateert van vorig jaar waarin de gemeenteraad unaniem besloot om de inwoners van de buurt mee te laten praten over de verkeersinrichting van het Ledig Erf, aan de rand van de Utrechtse binnenstad. Buurtbewoners rond het Ledig Erf kregen zes varianten voorgeschoteld voor een nieuwe verkeersinrichting voorgeschoteld. Van deze varianten was er een duidelijke ‘winnaar’. In deze optie zou het Ledig Erf een fietsstraat worden waar de auto te gast is, maar waarbij wel alle richtingen bereikbaar zouden blijven. De minst favoriete variant, was de ‘knip’. Hiermee zou de weg worden ‘gesplitst’, waardoor het niet meer mogelijk was voor auto’s om van de oostelijke naar de westelijke kant van de stad te rijden. Uitgerekend deze laatste variant werd door de raad gekozen. Dit leverde een storm van kritiek en veel onrust op.

Terugdraaien

De hevige kritiek leidde er toe dat wethouder Lot van Hooijdonk met een wijzigingsvoorstel kwam welke volgens haar meer recht deed aan de wensen van de buurt. In dit voorstel kwam naar voren dat er twee nieuwe varianten aan de inwoners zouden worden voorgesteld. Een fietsstraat en de ‘knip’. Dit voorstel kreeg de volledige goedkeuring van de gemeenteraad. Na de verkiezingen werd dit besluit echter teruggedraaid. In het nieuwe coalitieakkoord werd namelijk afgesproken dat de ‘knip’ er alsnog komt en dat er geen nieuwe varianten aan de bewoners zullen worden voorgesteld.

Bom barst

Nadat bekend werd dat het voorstel van de vorige raad niet zou worden uitgevoerd, barstte figuurlijk de bom. VVD-fractievoorzitter Marijn de Pagter: “De coalitie de mond vol van participatie, maar besluit het wel zonder enige inspraak om het verkeer te gaan knippen bij het Ledig Erf”. Ook fractievoorzitter Gert Dijkstra van EénUtrecht is zeer ontevreden over de huidige gang van zaken. Volgens hem kost dit bepaalde wethouders punten op het gebied van participatie. Daarnaast zijn de partijen VVD, EénUtrecht en Volt van mening dat het besluit van de vorige raad alsnog moet worden uitgevoerd, omdat dit de belofte was.

Compromis

Fractievoorzitter Rick van der Zweth van coalitiepartij PvdA verdedigt de gemaakte keuzes: “Het is geen geheim is, dat wij als PvdA altijd de bewoners-variant hebben gesteund, en ook het amendement om die twee varianten uit te werken. Maar een coalitieakkoord sluiten is compromissen sluiten. Dit is er één van.”

Nieuw voorstel

Volgens RTV Utrecht geeft wethouder Lot van Hooijdonk aan het nieuwe akkoord te willen naleven. Ze geeft aan dat het een vigerende opdracht is, waarmee ze aan de slag gaan. Ondanks de uitleg van de coalitie, leggen de oppositiepartijen zich niet bij de beslissing neer. De partijen zijn van plan om een nieuw voorstel in te dienen om zo vast te houden aan de twee eerder beloofde varianten. Ook wordt er gekeken wanneer het mogelijk is om de inwoners tijdens een, extra, ingelaste raadsvergadering te laten spreken om zo alsnog de participatie op dit onderwerp te bevorderen.

Discussie

Wat is uw mening als raadslid? Moeten afspraken die voor de verkiezingen zijn gemaakt worden gerealiseerd? Of mogen deze afspraken na een nieuw akkoord terzijde worden geschoven?

Meepraten

Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie. 

Meer burgerparticipatie 

In deze serie van artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie zijn eerder verschenen:

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem. 

Dorpsbewoners Odijk en raad Bunnik werken samen