Burgerparticipatie: vorm werkgroepen met inwoners

Burgerparticipatie: vorm werkgroepen met inwoners

Werkgroepen met raadsleden én inwoners kunnen samen bespreken wat er in een gemeente beter kan. Sanne de Bruijne, raadslid voor GroenLinks in IJsselstein, wil inwoners zo meer betrekken bij ontwikkelingen.

Vooral woningbouwplannen maken in IJsselstein veel los onder burgers. Daar schiet het participatietraject, ook volgens schiet volgens Jeroen Caré, lid van inwonersgroep, vaak tekort. Met de andere oppositiepartijen, SDIJ, CU, D66, PvdA en CDA diende De Bruijnes partij een motie in over burgerparticipatie. Die is inmiddels ook door het college omarmd.

Op afstand gehouden

"Er is vanuit de gemeente geen actief beleid om bewoners bij de bouwplannen actief te betrekken. Sterker nog, je wordt steeds op afstand gehouden." Hij geeft aan dat de bewoners niet tegen bouwen zijn, maar vooral tegen de manier waarop de plannen tot stand komen en hoe er gecommuniceerd wordt. Of het nu gaat om de woningbouwplannen in de wijk IJsselveld-Oost, langs de Randdijk, Europakwartier Oost of bij de Lagebiezen, overal verenigen bewoners zich en laten ze de gemeente weten dat ze niet blij zijn met de huidige woningbouwplannen. De plannen worden teveel als ‘te massaal en te hoog’ ervaren.

Werkgroepen

De Bruijne heeft verschillende ideeën over hoe het participatieproces beter ingericht zou kunnen worden: “Je kan denken aan diverse werkgroepen met raadsleden én inwoners. Die kunnen bespreken wat er beter kan”. De werkgroep kan jaarlijks bij elkaar komen om te evalueren. “We beoordelen participatie nu op basis van e-mails die we krijgen en op basis van onze eigen ervaring in de raad. Daarnaast horen we alleen de mensen die inspreken en die ons brieven schrijven. Maar we horen niet de mensen die niet durven inspreken of een brief sturen”.

Kaders eerst stellen

Sarah Zandstra, raadslid voor SDIJ, geeft aan het ook belangrijk te vinden dat er beter naar de bewoners moet worden geluisterd. Ook volgens haar zijn werkgroepen hiervoor uitermate geschikt. Volgens De Bruijne moeten er eerst kaders ontwikkeld worden om het totale proces te verbeteren. “Aan de hand van de kaders kan je vervolgens bepalen of het proces goed gaat. Maar ook die kaders moeten in overleg met bewoners worden vastgesteld."

Meer burgerparticipatie 

In deze serie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden inspiratie, tips, voorbeelden en artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie. Eerder verschenen:

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem. 

Dorpsbewoners Odijk en raad Bunnik werken samen