Burgers bepalen eigen leefbaarheid

Burgers bepalen eigen leefbaarheid

In Geldermalsen is het mogelijk. Burgers kunnen vanaf januari 2015 in deze gemeente zelf bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van de leefbaarheid in hun wijken. Een project ter bevordering van de leefbaarheid kan volledig los van de gemeente worden georganiseerd. Hoe gaat dit precies in zijn werk, en hoe ervaart de gemeenteraad deze nieuwe burgerparticipatie?

Het gemeentebestuur in Geldermalsen heeft, zoals de meeste Nederlandse gemeenten, leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Om de burger en de politiek nader tot elkaar te brengen, zijn er in Geldermalsen stappen ondernomen de inwoners bij hun buurt te betrekken. Medio januari 2015 is het Leefbaarheidsbudget in het leven geroepen, waarvan gebruik kan worden gemaakt als het desbetreffende burgerinitiatief wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. Het budget loopt op tot maximaal 100.000 euro, en per initiatief wordt er 10.000 euro toegekend. De gemeenteraad heeft officieel het laatste woord, zij bepaalt welke initiatieven er worden gehonoreerd en hoeveel geld er wordt toegekend per project.

Succesformule?

Raadsleden in Geldermalsen zijn ambivalent over de (succes)formule van het leefbaarheidsbudget. Met name de VVD-fractie maakt stampij en vindt dat de raad meer invloed moet hebben in de totstandkoming van de einduitslag. Officieel  was de verdeling dat de uitslag voor 70% door de burger, en 30% door de raad zou worden bepaald. Maar in de praktijk is het anders uitgevallen: op 17 februari werden de gewonnen initiatieven volledig door de inwoners bepaald. Dit kwam omdat de uitslag gelijk was verdeeld over de dorpskernen.  

Toelichting op en regelgeving omtrent het leefbaarheidsbudget van Geldermalsen vindt u hier