Burgers vertegenwoordigen geeft raadsleden meeste voldoening

Burgers vertegenwoordigen geeft raadsleden meeste voldoening

DEN HAAG - Vertegenwoordigen van burgers geeft raadsleden het meeste voldoening van de drie hoofdtaken die zij uitvoeren in hun ambt als raadslid. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Het aanzien van het politieke ambt’ dat Overheid in Nederland heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Van de raadsleden geeft 75 procent aan dat zij voldoening halen uit het vertegenwoordigen van burgers. Uit de twee andere hoofdtaken,  kaders stellen voor het beleid en controleren van het beleid van het college van burgemeester & wethouders, halen raadsleden respectievelijk 58 procent en 37 procent voldoening.

Deze cijfers sluiten aan bij de tevredenheid die lokale volksvertegenwoordigers hebben bij de drie hoofdtaken die zij vervullen. In het publieke en wetenschappelijke debat wordt vaak gesproken over het gebrekkige vermogen van decentrale volksvertegenwoordigers om grip te krijgen op het plaatselijk bestuur, maar dit wordt niet bevestigd door het onderzoek. 66 procent van de raadsleden is positief over hun taak om burgers te vertegenwoordigen, 53 procent over de invloed die ze kunnen uitoefenen op het beleid en 52 procent over de controlerende taak richting het college van B&W. 

Eerder verschenen in deze Raadslid.Nu serie
Aflevering 1: Raadsleden trots op raadswerk.
Aflevering 2: Raad wil samenvattingen en duiding informatie
Aflevering 3: Raadsvergoeding te laag

Het onderzoek ‘Het aanzien van het politiek ambt’ is in december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer, klik hier om het gehele onderzoek van Overheid in Nederland te lezen.
Als toelichting op het onderzoek is ook het essay ‘Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015’ geschreven. Het essay is hier te lezen.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 februari 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!