Cameratoezicht vraagt zorgvuldige afweging gemeenteraad

Cameratoezicht vraagt zorgvuldige afweging gemeenteraad

DEN HAAG – Camera’s kunnen gebruikt worden om het toezicht op de openbare ruimte te verbeteren. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) legt in de bundel ‘’Focus op Veiligheid’’ uit waar gemeenteraden rekening mee dienen te houden bij de inzet van camera’s binnen de openbare ruimte.

In de Gemeentewet is wettelijk geregeld dat er camera’s opgehangen mogen worden in de openbare ruimte. Dit mag echter alleen als het noodzakelijk is om te openbare orde te kunnen handhaven. Hiernaast zitten er nog meer voorwaarden aan het gebruik van camera’s binnen de openbare ruimte.

Voorwaarden

Zo mag de inzet van camera’s nooit op zichzelf staan, maar zal het altijd ingezet moeten worden in combinatie met andere maatregelen. Deze maatregelen moeten niet voldoende gebleken zijn om de openbare orde te kunnen handhaven. Mensen moeten duidelijk geïnformeerd worden over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met borden. Als de camera’s geluid opnemen moet dit ook vermeld worden. De beelden die de camera’s opnemen mogen tot vier weken bewaard worden in de archieven.

Afweging

De inzet van cameratoezicht komt met een aantal voor- en nadelen. Camera’s zorgen voor een goede registratie en het is dus een nuttig hulpmiddel voor opsporing en onderzoek. Daarnaast scoort het vaak goed bij de achterban. Hier tegenover staat dat cameratoezicht kostbaar is. Zowel de plaatsing als het onderhoud kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Camera’s vormen tevens een inbreuk op de privacy en het is nog maar de vraag of mensen zich echt anders gaan gedragen vanwege de aanwezigheid van camera’s.

Het is belangrijk om na te gaan of cameratoezicht het juiste middel is om in te zetten. Het geld kan bijvoorbeeld ook besteed worden aan toezichthouders. Ga als raad na wat de juiste locaties zijn die in aanmerking komen voor het plaatsen van camera’s. Wat zijn de bestaande maatregelen en wat voegen camera’s hieraan toe?

Meer informatie

Het CCV geeft in de bundel ‘’Focus op Veiligheid’’ tips aan gemeenteraden waarmee ze de grip op het veiligheidsbeleid kunnen verbeteren. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behandelt de verschillende onderwerpen uit de bundel in een reeks artikelen. Dit is het zesde artikel in de reeks. Voorgaande artikelen zijn hier te vinden: