Coalitieakkoord met de hele raad

DEN HAAG – Raadsleden uit diverse gemeenten werken aan een plan om geen coalitieakkoord meer te maken na de verkiezingen. Het moet daardoor mogelijk worden ook partijloze burgers tot wethouder te benoemen.

Dit is één van de ideeën die uitgewerkt wordt door een groep raadsleden in het kader van het vervolg op de D1000. Op 1 juni in Apeldoorn kwamen 600 bestuurders, burgers en raadsleden namelijk bijeen om op zoek te gaan naar hoe de lokale democratie het vertrouwen van de samenleving terug kan winnen. Daarover is hier meer te lezen.
Op woensdag 30 september verzamelden tientallen raadsleden, wethouders en burgemeesters zich in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag voor de interactieve vervolgbijeenkomst op de D1000. Deze gingen in gesprek over de top tien van belangrijkste voorstellen voor vernieuwing van de lokale democratie die zijn vastgesteld tijdens de D1000.

“Weg met het coalitieakkoord” is een van de voorstellen die wordt uitgewerkt. Het idee is om een plan voor de lange termijn te maken van bijvoorbeeld twintig jaar in plaats van steeds een collegeperiode van vier. Van daaruit maken politieke partijen plannen en komen er verkiezingen. Vervolgens komt er een sollicitatieronde voor een nieuwe wethoudersploeg waarbij iedereen, ook een partijloze burger, zich mag aanmelden. Daardoor ontstaat er een professioneel college dat niet gebonden is aan bepaalde partijen. Raadslid en bestuurslid Ton Dijkmans vertelde dat in zijn gemeente Cranendock al met zoiets wordt gewerkt. Na de verkiezingen is daar een raadsbreed akkoord gesloten met alle partijen over de problemen die gaan worden aangepakt. Dit werkt verfrissend en er zal niet zomaar een wethouder vallen omdat er steeds wordt gewerkt met wisselende meerderheden voor ieder onderwerp.

Uitgeven van geld
Een andere themagroep sprak over het idee om burgers te betrekken bij het uitgeven van geld. Initiatieven vanuit de samenleving moeten worden gesteund door de gemeente. Een aanwezig raadslid uit Geldermalsen vertelde dat dit bij haar gemeente al gebeurt. Burgers die initiatieven hebben kunnen die aanmelden en vervolgens wordt er door de bevolking gestemd over welke ideeën geld krijgen om te worden uitgevoerd. Andere themagroepen spraken over een burgertoetsraad, waarbij mensen worden geloot om advies te geven. Ook over de agenda van de straat werd gesproken, waarbij burgers bijvoorbeeld benaderd kunnen worden via sociale media of door een ‘praat in de raad’ sessie waarbij inwoners gewoon kunnen binnenlopen om het gesprek aan te gaan.

De volledige top 10 die op de D1000 is samengesteld en die tijdens de vervolgbijeenkomst is besproken bestaat uit de volgende onderwerpen:
1. Burgertoetsraad via loting
2. Themapolitiek door middel van dialoog
3. Lokaal bestuur 2.0.
4. Lokaal bestuur 2.0 experimenteer
5. Weg met het coalitie akkoord
6. Burgerschap in het onderwijs
7. Loslaten en vertrouwen gewoon doen!
8. Onbegrensde ideeën, regelvrij
9. Samen eropuit
10. De agenda van de straat op tafel in de Raad

 

Bron: Raadslid.Nu, 1 oktober 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu