Combinatie raadslid – ambtenaar in gemeenschappelijke regeling verboden

Combinatie raadslid – ambtenaar in gemeenschappelijke regeling verboden

Raadsleden mogen niet werkzaam zijn als ambtenaar van een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van een gemeente waar zij zelf raadslid zijn. Dit staat in het wetsvoorstel Bevorderen Integriteit Decentraal Bestuur waarin minister Ollongren onder andere verduidelijkt welke posities en acties voor raadsleden onverenigbaar zijn met hun politieke ambt. 

Sinds 1 Januari 2020 luidt artikel 13 van de gemeentewet al “dat een raadslid, als ambtenaar van een gemeenschappelijke regeling, geen ondergeschiktheidsrelatie mag hebben met het gemeentebestuur waar hij/zij raadslid is”. Maar daardoor is het een raadslid wel nog altijd toegestaan om werkzaam te zijn bij een gemeenschappelijke regeling zolang hij geen werkzaamheden verrichtte onder de directe verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur waarin hij raadslid is. 

Ambtenaar als raadslid

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren wil in het kader van het bevorderen van de integriteit van het openbaar bestuur in alle opzichten een einde maken aan de combinatie raadslid-ambtenaar gemeenschappelijke regeling waar de gemeente van het raadslid deelneemt. De minister stelt daarom in het wetsvoorstel voor dat een raadslid als ambtenaar van een gemeenschappelijke regeling geen werkzaamheden mag verrichten ten behoeve van de gemeente waar hij raadslid is.

Het wordt dus vastgelegd en benadrukt dat een raadslid enkel werkzaam kan zijn bij een samenwerkingsverband indien hij geen werkzaamheden verricht voor de gemeente waar hij zelf raadslid is. Wat dus bijvoorbeeld wel mogelijk blijft, is dat een raadslid werkzaamheden verricht in een samenwerkingsverband waar zijn eigen gemeente geen onderdeel van uitmaakt. Zo zou een Tilburgs raadslid bijvoorbeeld een functie kunnen hebben in een regionaal samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs tussen Eindhoven en Oirschot. 

Verboden handelingen

Feitelijk blijft artikel 15 van de gemeentewet over de bepaling inzake verboden handelingen hetzelfde. Het wetsvoorstel verduidelijkt slechts het bestaande artikel 13 en 15, waarvan een deel onder artikel 13 geregeld zal worden in plaats van onder artikel 15. Namelijk de notie dat een raadslid wel werkzaam kan zijn bij een gemeente samenwerkingsverband zolang hij geen taken verricht voor de gemeente waar hij/zij zelf raadslid is. Tevens werkt Binnenlandse Zaken aan een modelbeleidskader ontheffing verboden handelingen over de toepassing van artikel 15 in de praktijk. Het ministerie verwacht dit beleidskader in de zomer klaar te hebben. 

Meer informatie

De brief met de reactie op het wetsvoorstel van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
De eerdere reactie op de consultatie in januari 2020.
Het Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting.

Daarnaast hebben wij een aantal artikelen over verschillende onderdelen uit het wetsvoorstel geschreven:
De VOG voor wethouders
Versterking positie commissaris van de Koning 
Stemonthouding 
Herverdeling van zetels bij lijstuitputting 
Geheimhouding