Combinatie werk en raadslidmaatschap overstijgt reguliere werkweek

Combinatie werk en raadslidmaatschap overstijgt reguliere werkweek

Durf keuzes te maken binnen het raadswerk, stel grenzen en maak afspraken met de werkgever. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek ''Raadsleden (weer) in balans'' om om te kunnen gaan met de (groeiende) werkdruk die bij het raadswerk komt kijken.

Het raadslidmaatschap is als parttimefunctie het uitgangspunt in de lokale democratie. Juist doordat raadsleden zelf midden in de maatschappij staan kunnen zij burgers het best vertegenwoordigen is de gedachte. Liefkozend worden raadsleden daarom ook wel professionele amateurs genoemd. Het raadslidmaatschap is een eervolle taak, maar staat nog steeds onder (werk)druk.

Werkdruk onder raadsleden uit grote gemeenten het hoogst

De werkdruk onder raadsleden van grote gemeenten (100.000+ inwoners) is het hoogst. Daarnaast besteden niet werkende raadsleden gemiddeld 19,6 uur per week aan het raadswerk ten opzichte van 16,8 uur bij werkende raadsleden. 

Raadsleden tevredener over vergoeding

Raadsleden zijn in dit onderzoek ook bevraagd naar hun tevredenheid over de vergoeding die zij voor het raadswerk ontvangen. Per 1 januari 2019 heeft minister van BZK het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers bekrachtigd, waarmee de manier waarop de hoogte van de raadsvergoeding wordt bepaald is gewijzigd. Deze nieuwe vergoedingsregeling heeft tot een grotere tevredenheid onder raadsleden geleid. In 2017 was 50,3% van de raadsleden nog ontevreden over de vergoeding. Dit percentage is gedaald naar 38,5%.

Meer informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Floris Meinardi tijdens zijn stageperiode bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en gebruikt voor zijn bachelorscriptie. Hiervoor heeft hij 164 raadsleden ondervraagd middels een vragenlijst en enkele interviews gehouden ter verdieping van de resultaten uit de vragenlijst. Floris wilt graag iedereen van harte bedanken die deelgenomen heeft aan het onderzoek. Het volledige onderzoek is hier te vinden. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in het verleden verschillende onderzoeken en handreikingen gepubliceerd over werkdruk. Zo zijn raadsleden in 2017 gevraagd om adviezen voor collega-raadsleden om met de werkdruk om te kunnen gaan. De resultaten daarvan vindt u hier: ''Werkdruk onder raadsleden''.