U bent hier

Commissieleden en burgerraadsleden in de knel

In de ondersteuning van het raadswerk hebben raadsleden veel profijt van de inzet van burgercommissieleden, burgerraadsleden en/of steunfractieleden. De terminologie van deze commissieleden, die geen raadslid zijn, wil per gemeente nogal eens verschillen en daarmee ook hun rol en positie. Helpt u mee de verschillen in kaart te brengen?

In de ene gemeente worden zij gelijktijdig met raadsleden beedigd, in de andere gemeente juist niet. Ook zijn er aanmerkelijke verschillen op rechtspositioneel terrein. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden laat dit jaar een onderzoek uitvoeren naar het begrip commissielid en de positie van commissieleden in de ondersteuning van raad en raadsleden.

Rol en betekenis

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden doet dat om inzicht te krijgen in de bijdrage van burgercommissieleden aan de lokale democratie en de betekenis van burgercommissieleden in het functioneren van gemeenteraden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden

Knelpunten 

De onderzoekers komen graag in contact met commissieleden, burgerraadsleden en duo-raadsleden of ieder ander die zich als burgercommissielid inzet voor een duidelijke rol en positie van deze ondersteuners. Met dit onderzoek brengt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder andere in kaart met welke juridische en rechtspositionele problemen commisleden te maken hebben.

Wilt u meedoen?

Meldt u dan aan via info@raadsleden.nl. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met de onderzoekers van de Universiteit van Leiden.