Commissieleden hebben recht op presentievergoeding of vrijwilligersvergoeding

Commissieleden hebben recht op presentievergoeding of vrijwilligersvergoeding

Commissieleden die geen raadslid zijn, hebben recht op een presentievergoeding per vergadering. De hoogte van het bedrag is daarbij afhankelijk van de grootte van de gemeente. Het is ook mogelijk dat de presentievergoeding voor commissieleden als vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd. In dat geval geldt er een maximum van 170 euro per maand bij een maximum van 1700 euro per jaar.

De vergoedingen voor commissieleden zijn geregeld in het rechtspositiebesluit van 15 oktober 2018. Dit besluit regelt dat commissieleden een presentievergoeding krijgen per bijgewoonde vergadering. De vergoeding per bijgewoonde vergadering is 60,25 euro per vergadering in de allerkleinste gemeenten (tot en met tienduizend inwoners) en loopt op tot 159,19 euro per bijgewoonde vergadering voor commissieleden in gemeenten met meer dan 250 duizend inwoners.

Hogere vergoeding

De gemeenteraad heeft de vrijheid om een hogere vergoeding voor zijn commissieleden af te spreken. Dat moet dan wel in een verordening worden vastgelegd. Een hogere vergoeding is mogelijk omdat een commissielid specifieke expertise heeft of omdat de presentievergoeding niet in verhouding staat tot de zwaarte van de taak van het commissielid en de omvang van de door het commissielid verrichte inspanningen.

De gemeenteraad heeft daarbij de mogelijkheid om af te spreken dat commissieleden hun presentievergoeding krijgen in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. Die bedraagt 170 euro per maand met een maximum van 1700 euro per jaar. In een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken is nog eens uitdrukkelijk duidelijk gemaakt dat de vergoeding aan commissieleden als vrijwilligersvergoeding kan worden vormgegeven. Kenmerkende van de vrijwilligersvergoeding is dat deze onbelast is.

De vergoedingen die aan commissieleden worden gegeven, be­treffen vergoe­dingen voor werkzaamheden die zich moeilijk in een tijdsbeste­ding laten meten. De werkzaamheden worden ook niet beroeps­matig verricht, zo staat er in de brief van het ministerie. In het geval dat wordt afgesproken dat de vergoeding voor het commissiewerk blijft onder de gestelde grenzen, zowel die per maand als die per jaar (in 2019 in totaal €170 resp. €1.700), kan wor­den gebruik gemaakt van de vrijwilligersregeling, aldus de brief van het ministerie. Het is niet nodig dat het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding aan commissieleden in een verordening wordt vastgelegd.

Reiskosten

Commissieleden hebben daarnaast recht op reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie en voor reizen binnen de gemeente gemaakt voor de uitoefening van het werk als commissielid.

Informatie en vragen

De rechten van raadsleden en commissieleden op vergoedingen en onkostenregelingen, staan in artikel 3.4 van rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers van 15 oktober 2018. De reis- en verblijfskosten (punt 7) en de presentievergoeding als vrijwilligersvergoeding (punt 16) zijn te vinden in de recente circulaire van 10 december 2019.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken over adequate rechtspositieregels voor raads- en commissieleden. Voor een aantal onderdelen uit het rechtspositiebesluit heeft de vereniging advies gegeven over hoe gemeenteraden daarover zelf afspraken kunnen maken.

Bij vragen over van rechtspositieregels voor raads- en commissieleden, kunt u contact met ons opnemen via: info@raadsleden.nl.