Compacte informatiekaart met tips en adviezen voor raadsleden

Compacte informatiekaart met tips en adviezen voor raadsleden

Ruim achtduizend raadsleden beginnen na de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 aan de nieuwe raadsperiode. Om jou te helpen succesvol te zijn als raadslid is er een overzichtelijke informatiekaart met tips en adviezen van raadsleden voor raadsleden, “Tips voor raadsleden”. 

Raadswerk is uitdagend en wordt gekenmerkt door tien competenties. Deze competenties waren al te meten door de competentiescan in te vullen, maar nu is er ook de informatiekaart met praktische adviezen om jouw competenties te versterken. Deze tips zijn afkomstig van raadsleden die ervaring hebben in het raadswerk. Voor elke competentie is er een algemene tip en zijn er diverse specifieke adviezen. De algemene tips per competentie zijn:

  • Integer handelen – Neem het ambt serieus en wees betrouwbaar
  • Inleven – Verplaats je in inwoners en toon interesse
  • Initiatief nemen – Zet verbeteringen in gang en toon hierbij lef
  • Communiceren – Luister naar inwoners en communiceer actief en helder
  • Analyseren – Stel je onderzoekend en kritisch op
  • Omgevingsbewust handelen – Oriënteer je op mensen en ontwikkelingen buiten de raad
  • Onderhandelen – Bereid onderhandelingen goed voor en streef overeenstemming na
  • Overtuigen – Wees geloofwaardig en spreek helder en bezield
  • Resultaatgericht handelen – Stel prioriteiten en gebruik hulp van anderen
  • Samenwerken – Draag bij aan goede onderlinge relaties en verdeel het werk

Competentiescan

Elke handeling als raadslid vraagt weer om andere vaardigheden. Soms zijn dit aangeboren talenten, maar in de meeste gevallen zijn de competenties bij te spijkeren. Om in beeld te krijgen waar u als raadslid nog sprongen kunt maken óf waar u al in excelleert, heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de competentiescan gemaakt. In 48 vragen krijgt u een beeld van uw sterke en mindere punten.

Achtergrondinformatie

De informatiekaart “Tips voor raadsleden” is opgesteld door De Argumentenfabriek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De informatiekaart is gebaseerd op de tips en adviezen uit 228 raadsleden en oud-raadsleden uit de rubriek Raadslid van de Week. De tips en adviezen zijn geordend op basis van de tien competenties voor raadsleden en daarna besproken in denksessies met raadsleden. De informatiekaart is speciaal gemaakt voor nieuwe raadsleden in het kader van het programma Klaar voor 4 jaar. Dit is een samenwerkingsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.