'Competentieteller' voor Raadsleden?

'Competentieteller' voor Raadsleden?

Met uw raadswerk doet u dagelijks veel ervaring op. Maar wanneer de periode erop zit, is er geen bewijs van alles wat u aan kennis en vaardigheden hebt opgedaan. Daarom onderzoekt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Het waarderen en certificeren van raadswerk; een manier om vast te leggen wat u allemaal hebt gedaan in de raad.

Op de arbeidsmarkt aantonen wat het raadswerk heeft opgeleverd is vaak lastig. Veel werkgevers hebben een beperkt beeld van wat een raadslid doet en soms telt mee dat werkgevers terughoudend zijn om iemand aan te nemen met een sterk uitgesproken politiek profiel.

Het project Het waarderen en certificeren van raadswerk geeft een aanzet om tot een heldere en neutrale vastlegging van opgedane kwaliteiten te komen. Hiervoor komen raadsleden periodiek bijeen om in kaart te brengen waar de behoefte ligt en wat de onderscheidende kwaliteiten van raadsleden zijn.

Competentieteller

Eén van de mogelijkheden hiervoor is de Competentieteller. Deze teller sluit aan bij de tien competenties van het competentieprofiel voor raadsleden. Dit is één van de opties die wordt onderzocht.

De werking hiervan lijkt op een stappenteller; alleen gaat het niet over wandelingen en stappen maar over ervaringen, kennis, acties, vaardigheden die u als raadslid uitvoert. In deze teller kunt u bijvoorbeeld aangeven welke motie u hebt opgesteld en wat het resultaat van die motie is. Of welk initiatiefvoorstel u hebt ingediend en of dat door de raad is aangenomen. Al deze verschillende ervaringen, kennis en acties komen tezamen in uw digitale portfolio. Dit portfolio kan ook worden gebruikt als maatstaf voor andere veel voorkomende uit/doorstroom-beroepen voor raadsleden. Men kan zichzelf dan vergelijken met normprofielen. 

Het waarderen en certificeren van raadswerk is een project dat op basis van de inbreng van raadsleden kiest welke manier van waarderen en certificeren het meeste toegevoegde waarde heeft.

Presentatiebijeenkomst

De resultaten van dit project worden gepresenteerd op de afsluitende bijeenkomst op maandagmiddag 16 december, tussen 14.00 – 16.00 uur, in Den Haag, op de Nassaulaan 12.

  • Locatie: Kantoor Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Den Haag, Nassaulaan 12
  • Aantal plaatsen: maximaal 30 raadsleden, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, de politieke partijbesturen, het ministerie van BzK en andere geïnteresseerden
  • Kosten: Gratis en aanmelden kan via dit formulier.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ellie Potiek (Ellie.Potiek@raadsleden.nl) of Bart de Roo (Bart.deRoo@raadsleden.nl)