Controle op het sociaal domein

Controle op het sociaal domein

DEN HAAG - Voor een effectieve controle op de nieuwe taken in het sociaal domein is het verstandig te letten op een aantal belangrijke cijfers. Wil je als gemeente een succesvol jeugdbeleid voeren dan dien je te letten op het aantal meldingen bij het sociaal team dat leidt tot aanvragen.

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat het aantal inwoners is dat gebruik maakt van de jeugdhulp, participatie en de ondersteuning op basis van de Wmo. Op basis van de cijfers kunnen gemeenten sturen op een effectieve jeugdzorg. Deze suggesties doet gemeentelijk beleidsadviseur Timon van Zessen in een artikel in B&G van BNG Bank, kennispartner van Raadslid.Nu. 

Om aan effectmeting toe te komen moet eerst de financiële basis op orde zijn. Ten aanzien van de jeugdzorg geldt nadrukkelijk dat het resultaat een optelsom is van alle ontwikkelingen in de samenleving. Het resultaat wordt niet alleen bepaald door het jeugdbeleid zelf, maar ook door factoren uit de directe omgeving zoals de familie en/of gezinsleden die inspringen (bijvoorbeeld het percentage afname geholpen jeugdigen ten opzichte van het begin van het jaar).
Relevante meetindicatoren in dit verband zijn ook:
-het aantal meldingen bij het sociaal team dat leidt tot aanvragen;
-toeleidingen naar preventief aanbod.

Digitaal discussieplatform
B&G is een digitaal platform van BNG Bank waarop inhoudelijke artikelen worden geplaatst. Het complete artikel van Van Zessen over de controle op het sociaal domein is hier te lezen. Geïnteresseerde raadsleden (met de financiële portefeuille) die op de hoogte willen worden gehouden van de artikelen op het nieuwe digitale platform B&G kunnen zich hier abonneren op de nieuwsbrief. De website met alle artikelen is te bekijken via deze link.

BNG Advies
BNG Advies is kennispartner van Raadslid.Nu. BNG Advies verzorgt opleidingen en trainingen voor decentrale overheden en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Het gaat dan om trainingen voor bestuurders en raadsleden om tot betere afwegingen te komen over investeringen en desinvesteringen, financiering en risico's. Meer informatie over BNG Advies is op deze website te vinden.

  

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 19 januari 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!