Daadkracht kennispartner

Daadkracht kennispartner

De kennispartnerrelatie van Daadkracht en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is vastgelegd in een overeenkomst die is getekend door voorzitter Mark den Boer en Bart Jan Flos, directeur van Daadkracht, het Nijmeegse bureau voor de overheid, gespecialiseerd in juridische dienstverlening, zaakgericht werken en het onderzoek naar werkdruk onder raadsleden.

Daadkracht houdt zich onder meer bezig met de vaststelling, publicatie en het inwerking treden van gemeentelijke verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Uit onderzoek van het Nijmeegse bureau is gebleken dat door de raad vastgestelde verordeningen door de gemeente niet altijd tijdig bekend worden gemaakt, zie: http://www.daadkracht.nl/belastingverordeningen-2015-niet-geldig/

Daadkracht voert ook trendonderzoek uit naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van gemeenteraadsleden. Dit is onderzocht in 2007, 2009, 2012 en 2014, zie: Nationaal Raadsledenonderzoek.Voor meer informatie over het raadsledenonderzoek van 2014 klikt u hier.

De kennispartnerrelatie met Daadkracht is gericht op een inhoudelijke samenwerking op verdere onderzoeken naar tijdsbesteding en werkzaamheden van raadsleden en op het aandacht geven aan de wijze van bekendmaking van verordeningen die door de raad zijn vastgesteld. De Nederlandse Vereniging voor Raadsaleden verwacht dat met deze kennispartnerrelatie de ondersteuning van raad en raadsleden effectiever vorm kan worden gegeven.

Voor meer informatie over Daadkracht, zie de website: https://www.daadkracht.nl/